En møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 37 år i Nordmørsregionen 

 

  • Målet er å skape en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen.

 

  • Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll og bygge relasjoner.

 

  • Samlingene tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med unge arbeidstakere og lokale aktører i det regionale næringslivet på Nordmøre.

 

  • Meld deg inn i dag og få et større nettverk!
Meld deg inn

Om U37 Nordvest

  • U37 Norvest driftes og planlegges av traineene i Kom Trainee.

 

  • Nettverket ble lansert våren 2022 med kick-off på Studenthuset i Kristiansund.

 

  • Årlig medlemskontingent ligger på 2000 kr, og det er ment at bedriften skal dekke kostnaden slik at den ansatte kan delta i nettverket.

 

  • Gjennom året er det samlinger med interessante foredrag, nettverksbygging, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for medlemmene.