U37 nordvest

Nettverk for unge arbeidstakere

U37 nordvest er en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 37 år i Nordmørsregionen. 

Nettverket ble lansert våren 2022 med kick-off på Studenthuset i Kristiansund. Gjennom året er det samlinger med interessante foredrag, nettverksbygging, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for medlemmene.

U37 Norvest driftes og planlegges av traineene i Kom Trainee og i 2023 er det samlinger:

9. februar- samling hos Safepath og Shell.

31. mai - sommerfest 

5. oktober - samling 

8. desember- julemiddag 

 

Meld deg inn i dag og få et større nettverk!

Meld deg inn

Hvorfor U37 nordvest?

Målet er å skape en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen.

Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner.

Samlingene tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med unge arbeidstakere og lokale aktører i det regionale næringslivet på Nordmøre.