U37 nordvest

Nettverk for unge arbeidstakere

U37 nordvest skal være en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 38 år i Nordmørsregionen. 

31. mai ble nettverket lansert med kick-off på Studenthuset i Kristiansund.
Videre samlinger det kommende året kan friste med interessante foredrag, nettverksbygging, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for medlemmene våre. Neste samling er allerede under planlegging, og traineene i Kom Trainee lover nok en god møteplass til høsten.

Meld deg inn

Hvorfor U37 nordvest?

Målet er å skape en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen.

Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner.

Samlingene tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med unge arbeidstakere og lokale aktører i det regionale næringslivet på Nordmøre.