Hvordan foregår søknadsprosessen?

Illustrasjonsbilde

Du fyller ut vårt søknadsskjema innen satt søknadsfrist

Illustrasjonsbilde

Vi inviterer de mest aktuelle kandidatene til intervjudager

Illustrasjonsbilde

På intervjudagene blir vi bedre kjent og du får vist deg for vårt bedriftsnettverk gjennom caser og intervjuer

Illustrasjonsbilde

1. September starter traineeløpet

Bilde av trainee Benedicte

«Uavhengig av om det blir jobbtilbud, er intervjudagene en lærerik, spennende og utfordrende prosess. Det er en god erfaring å ha med seg videre».

Benedicte, trainee