Hvordan foregår søknadsprosessen?

Illustrasjonsbilde

Du fyller ut vårt søknadsskjema, vi behandler søknader forløpende. 

 

Illustrasjonsbilde

Aktuelle kandidater vil gjennomgå et innledende telefonintervju.

 

Illustrasjonsbilde

Vi inviterer aktuelle kandidter til digitalt intervju hvor medlemsbedriftene også deltar.

 

Illustrasjonsbilde

1. september starter traineeløpet

 

Bilde av trainee Benedicte

«Uavhengig av om det blir jobbtilbud, er intervjudagene en lærerik, spennende og utfordrende prosess. Det er en god erfaring å ha med seg videre».

Benedicte, trainee