TRAINEEBEDRIFT

 Å tiltrekke seg og beholde de største talentene er en nøkkelfaktor

for bedrifter som ønsker vekst og utvikling

Hvorfor bli medlem?

  • Som medlemsbedrift får du bidra til samfunns- og regionsutviklingen, som er utgangspunktet og bærebjelken i ordningen.
  • Vi er overbeviste om at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse.
  • Traineene gjennomgår Kom Utvikling, et spennende utviklingsprogram for ny kunnskap, personlig utvikling, erfaring og nettverksbygging i regionen. Utviklingsprogrammet gir et felles språk og forståelse for ledelse, kommunikasjon og prosesser, for å fostre potensiale og utvikle sterke kompetente talenter.
  • Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til kompetanseløft og nytenking hos virksomhetene, der målet er et videre kontinuerlig samarbeid og inspirasjon.
  • Dere får tilgang på Kom Trainees database bestående av kvalifiserte og høyt utdannede kandidater. I løpet av rekrutteringsprosessen håndplukkedes disse for å matche bedriftens kompetansebehov.
  • Kom Trainee er med på å synliggjøre at næringslivet i regionen har attraktive arbeidsplasser, og bedriften markedsføres både i regionen og på høyskoler og universiteter i Norge. Bygg omdømme ved å knytte bedriften til en solid merkevare som gir positive assosiasjoner.
  • Vårt traineeprogram fokuserer på å bygge solide nettverk som vedvarer, både mellom traineer og bedriftsledere i regionen. 
Kontakt oss for mer informasjon

Våre traineebedrifter

Medlemsnettverket består av 19 bedrifter, bredt sammensatt av små og store, offentlige og private virksomheter fra et spekter av forskjellige bransjer.

Og, vi har stadig plass til nye medlemsbedrifter!

Kontakt oss for mer informasjon

Praktisk om traineeløp

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineen er ansatt i én til tre av bedriftene i nettverket. 

Traineeløp tilpasses bedriftens behov og kan bygges opp på flere ulike måter:
3 moduler (8 mnd) i tre forskjellige bedrifter
2 moduler (12 mnd) i to forskjellige bedrifter
1 modul (24 mnd) i én og samme bedrift

Ordningen har gode resultater Av de 87 traineene som har fullført programmet, har hele to av tre blitt værende i regionen. Det tyder på kvalitet og trivsel. 

Traineene tar samfunnsoppdraget! Sammen drifter og utvikler traineene U37 Nordvest nettverket som har det formål å bygge et sterkere nettverk mellom unge arbeidstakere og lokale næringslivsaktører i Nordmøre og Romsdal. Gjennom utvikling av det sosiale nettverket med samhold og aktiviteter, faglig påfyll gjennom bedriftsbesøk og kontakt med næringen jobber traineene for å gjøre regionen attraktiv.

Ønsker din bedrift å delta, bidra eller åpne dørene for et besøk - ta gjerne kontakt! 

Medlemsbedrifter