Hvorfor tilbyr vi traineeordning?

Vi er overbeviste om at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse.

Ta første steg i karrieren

Å ta første steg i karrieren kan være utfordrende alene, derfor tilbyr vi de rette kandidatene:

 

Du får

 • En unik start på yrkeskarrieren

 • Traineeprogram i 2 år med erfaring fra 1-3 bedrifter

 • Spennende arbeidsoppgaver

 • Eksklusivt utviklingsprogram

 • Deltakelse i nettverket U37 Nordvest

 • Faglig og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Tverrfaglig nettverk

Søk plass hos Kom Trainee og opparbeid en unik CV

Kompetanseløft og nytenking

Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til videreutvikling og en kickstart på karrieren for nyutdannede, samtidig som det bidrar til kompetanseløft og nytenking hos virksomhetene.

Vi er et stort bedrifts- og traineenettverk som kontinuerlig samarbeider og inspirerer hverandre.

Kom Trainee tilbyr en «win-win løsning» for to viktige samfunnsdeltakere - virksomhetene og ferske arbeidstakere.

 

Verdifull arbeidserfaring

Sammen med 21 medlemsbedrifter på Nordmøre har vi skapt en traineeordning hvor nyutdannede får verdifull arbeidserfaring og bedriftene får nytenkende hoder på laget. Vi er skapt for din selvutvikling og Nordmøres samfunnsvekst, vi har til enhver tid flere traineer plassert hos forskjellige virksomheter. Søknadsprosess og intervjurunder arrangeres én gang i året.

 

Lidenskap og ildsjelene

Det skal være mulig å studere det man brenner for og samtidig finne arbeidsoppgaver man trives godt med. Vårt program skreddersys derfor etter traineenes faglige kompetanse og lidenskap.

 

Vår historie

 • Juni 2005 - Seks næringslivsledere samles. Vestbase, Kom Vekst, FG eiendom, Kristiansund kommune, Sparebank 1 Nordvest, og Nordea, kartla muligheter for Nordmøre sin videreutvikling gjennom rekruttering av ny kompetanse og nyutdannede.
 • Kartleggingen - Det kom tydelig fram at det var behov for innovasjon og nytenkning. Rekruttering av flere nyutdannede ville kunne gi bedrifter på Nordmøre ung og fersk kompetanse, bidra til samfunnsutvikling og samtidig få vist fram den vakre regionen.
 • Mars 2006 ble den regionale traineeordningen Kom Trainee stiftet og samme høst var første trainee kull i gang! 

I dag 

 • I dag står kjernverdiene sterkt - Gjennom årene har traineeordningen hatt forskjellig form og forskjellig programledelse, men tanken om utviklingen av fersk kompetanse som bidrar inn i samfunnsutvikling og den vakre regionen står sterkt! 
 • Det er behov for innovasjon og nytenkning. Er du en ildsjel som har ambisjoner? Ønsker du å prestere? Ønsker du utvikling tidlig i karrieren? Eller bare bli den beste versjonen av deg?
 • Start karrieren med Kom Trainee!

Snorre Opsal Grytli

Daglig leder

Snorre (KNN) har hovedansvaret for drift og er bindeleddet for alle involverte i ordningen. 

Ta kontakt via e-post til: post@komtrainee.no eller benytt vårt kontaktskjema

Bilde av styreleder Kathrine Gjestad

Fredrik Strømme

Styreleder 

Medlemsbedriftene i Kom Trainee har en utvalgt styregruppe som møtes for å godkjenne prosesser, sikre medlemsbedriftenes rolle og se til at behov treffes. 

Styret

Styreleder

Fredrik Stømme
Kontali

Nestleder

Erik Husby Pettersen
Varde

Synnøve Tangen
Kristiansund kommune

Christine Reitan
Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristin Wiik
NEAS

Kolbjørn Nerland
Shell

Bente W. Noreide
OKEA