Om ordningen

Kom Trainee er en veletablert voksende regional traineeordning på vakre Nordmøre!

Mer om ordningen

Kompetanse og lidenskap

Det skal være mulig å studere det man brenner for og samtidig finne arbeidsoppgaver man trives godt med. Vårt program skreddersys derfor etter traineenes faglige kompetanse og lidenskap.

Verdifull arbeidserfaring

Sammen med 21 medlemsbedrifter på Nordmøre har Kom Trainee skapt en traineeordning hvor nyutdannede får verdifull arbeidserfaring og bedriftene får nytenkende hoder på laget. Vi er skapt for din selvutvikling og Nordmøres samfunnsvekst, vi har til enhver tid flere traineer plassert hos forskjellige virksomheter. Søknadsprosess og intervjurunder arrangeres én gang i året.

Første steg i karrieren

Å ta første steg i karrieren kan være utfordrende alene, derfor tilbyr vi de rette kandidatene:

Du får

  • En unik start på yrkeskarrieren

  • Traineeprogram i 2 år med erfaring fra 1-3 bedrifter

  • Spennende arbeidsoppgaver

  • Eksklusivt utviklingsprogram

  • Deltakelse i nettverket U37 Nordvest

  • Faglig og personlig utvikling

  • Konkurransedyktige betingelser

  • Tverrfaglig nettverk

Søk plass hos Kom Trainee og opparbeid en unik CV

Om oss

Snorre Opsal Grytli

Daglig leder

Snorre (KNN) har hovedansvaret for drift og er bindeleddet for alle involverte i ordningen. 

Ta kontakt via e-post til: post@komtrainee.no eller benytt vårt kontaktskjema

Bilde av styreleder Kathrine Gjestad

Fredrik Strømme

Styreleder 

Medlemsbedriftene i Kom Trainee har en utvalgt styregruppe som møtes for å godkjenne prosesser, sikre medlemsbedriftenes rolle og se til at behov treffes. 

Styret

Styreleder

Fredrik Stømme
Kontali

Nestleder

Erik Husby Pettersen
Varde

Synnøve Tangen
Kristiansund kommune

Christine Reitan
Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristin Wiik
NEAS

Kolbjørn Nerland
Shell

Bente W. Noreide
OKEA

Hvorfor tilbyr vi traineeordning?

Vi er overbeviste om at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse.

Kompetanseløft og nytenking

Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til videreutvikling og en kickstart på karrieren for nyutdannede, samtidig som det bidrar til kompetanseløft og nytenking hos virksomhetene.

Med andre ord, Kom Trainee tilbyr en «win-win løsning» for to viktige samfunnsdeltakere; virksomheter og unge voksne. En annen viktig faktor er det solide nettverket som vedvarer. Vi er et stort bedrifts- og traineenettverk som kontinuerlig samarbeider og inspirerer hverandre.

Traineehverdagen