vår historie

Kom Trainees historie:

Juni 2005

Seks næringslivsledere samles; Vestbase, Kom Vekst, FG eiendom, Kristiansund kommune, Sparebank 1 Nordvest og Nordea.

De kartla muligheter for Nordmøre sin videreutvikling gjennom rekruttering av ny kompetanse og nyutdannede. Det kom tydelig fram at det var behov for innovasjon og nytenkning. De hadde hørt om regionale traineeordninger og tok kontakt med tjenestebyrået Undine AS for å få satt sammen en slik ordning. Rekruttering av flere nyutdannede ville kunne gi bedrifter på Nordmøre ung og fersk kompetanse, bidra til samfunnsutvikling og samtidig få vist fram den vakre regionen.

Mars 2006 

Stiftelsesmøtet for Kom Trainee arrangeres.

Undine AS blir satt til ledelse av traineeprogrammet de neste seks årene. Kom Trainee vokste fram som et viktig bindeledd mellom bedriftene, en merkevare blant unge voksne og et spennende tilskudd til samfunnet.

Høsten 2006 

Kom Trainee ansetter sine første traineer, der i blant Yngve Kruse som senere tok over rollen som programleder for Kom Trainee.

I dag jobber han med rekruttering gjennom firmaet MindMap som han var med å etablere. Han er en av mange tidligere traineer som har valgt å bli værende i regionen.

Vinteren 2006

 

Kom Trainee arrangerer nettverksdagen for første gang.

Høsten 2007 

Kom Trainee ansetter sitt største kull til nå, med hele åtte spente traineer. Samtidig setter unge mennesker i Kristiansund i gang med å utvikle Arena, en møteplass for unge i byen.

Blant annet spilte Monika Eeg, nåværende programleder for Kom Trainee, en viktig rolle i utviklingen. Dette har fungert som en brobygger for allerede boende og innflyttere, og er fortsatt en viktig sosial arena for traineene.

Høsten 2008 

Første traineekull avslutter sitt løp, samtidig som seks nye traineer finner sin plass i regionen.

Dette blir den første av mange komplette sirkler.

Høsten 2010

Traineer lager et Hollywood-skilt, ment som PR-stunt, i forbindelse med markedsføring av nettverksdager som traineene arrangerer.

Skiltet falt i smak hos innbyggerne og i dag driftes skiltet av Kristiansund kommune. Teksten endres regelmessig etter hva som skjer i byen.

Høsten 2013 

Æ  Kristiansund! Traineene arrangerer en kampanje og konkurranse som oppfordrer innbyggerne til å dele det beste med Kristiansund gjennom bilder.

Bildene ble senere vist på Nettverksdagen hvor det også ble kåret en vinner av konkurransen.

Høsten 2016 

Kom Kultur etableres i regi av Undine som traineeordning med kulturnæringen på Nordmøre i fokus, og får sitt første kull på 4 traineer.

Høsten 2017 

Kom Trainee tar nå også imot helsefag-traineer i samarbeid med Kristiansund kommune, et viktig medlem av traineeordningen.

Vinteren 2018 

1. januar flettes Kom Trainee og Kom Kultur sammen til en traineeordning som fokuserer både på kultur- og næringslivets utvikling i regionen.

Kull 2 fra Kom Kultur og Kull 11 fra Kom Trainee, samt de fleste samarbeidsbedriftene slås sammen. Nå er Kom Trainee mer kompetanse- og ressurssterk enn noen gang!

Våren 2018 

Lanseringen av nye Kom Trainee forsterkes med ny logo av Kom Trainee Mari og en splitter ny nettside.

Høsten 2018 

Ønsker vi vårt første traineekull velkommen etter sammenslåingen!