William fullførte sitt traineeløp i 2009 og har fortsatt god nytte av nettverket!

Navn: William Storvik
Traineekull: 2007-2009
Fagbakgrunn: Statsvitenskap, sosialøkonomi og portugisisk 
Modulbedrifter: Knudtzonsenteret, Vestbase og Statoil

Hva fikk deg til å søke hos KOM trainee?
Jeg syntes at "trainee-konseptet" i seg selv virket forlokkende. Samtidig var medlemsbedriftene veldig attraktive og Kristiansund virket som en spennende by.

Hvordan vil du oppsummere din tid hos KOM trainee?
Det var en særdeles fin tid. Både faglig og sosialt. Jeg opplevde å få mye ansvar under traineeløpet, at bedriftene ønsket at man skulle lykkes og gjøre det bra. På fritiden ble vi traineene en meget sosial gjeng som fant på mye artig sammen.

Føler du at traineeordningen ga deg et karriereforsprang?
Absolutt. Som trainee fikk man en helt unik anledning til å vise seg frem for bedriftene og næringslivet i regionen. Etter 2 år som trainee har man derfor et godt utbygd nettverk, samtidig som man får god kjennskap til jobbmulighetene rundt i regionen.

Hvordan har KOM trainee påvirket din karriere?
KOM Trainee er årsaken til at jeg er blitt værende på Nordmøre. Det var også gjennom KOM trainee at Triplex AS på Averøy tok kontakt med meg for å tilby meg jobben som leder av salgs- og markedsavdelingen tilbake i 2010.

På hvilken måte har nettverket du fikk gjennom KOM trainee hatt betydning for deg videre?
I arbeidshverdagen støter man til stadighet på utfordringer som gjør at man har behov for å kontakte mennesker som har spesialkompetanse innenfor et område eller fagdisiplin. Gjennom nettverket i KOM trainee vet man alltid hvem man skal kontakte for å få bistand, og dersom de selv ikke kan bistå så vet de hvem man skal kontakte.

Hvordan ser din jobbhverdag ut nå?
Den siste tiden har jeg vært Direktør for forretningsområdet "Havforskningsskip" innenfor det finske konsernet Macgregor. Jobben har bestått i å lede og bygge opp en internasjonal organisasjon med kontorer i Singapore, Tyskland og Norge. Ambisjonen vår er at vi skal være ledende tilbyder av avansert dekksutstyr til Havforskningsskip worldwide. Det er en meget interessant og variert jobb hvor man jobber med hele verdikjeden, herunder salg, markedsføring, produksjon, prosjektoppfølging og leveranse til kunder.

Hvorfor var tiden hos KOM trainee riktig investering for deg?
Jeg hadde aldri fått de mulighetene jeg har fått - om jeg ikke hadde valgt å hoppe på KOM trainee-ordningen i 2007!

0