U37 Nordvest - nye møteplasser i 2023

U37 Nordvest – flere møteplasser i 2023

Vi ønsker alle unge arbeidstakere velkommen til nytt U37 Nordvest 9. februar kl 16.00 Dette er en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 37 år i Nordmørsregionen. 

Gjennom flere møter i løpet av året ønsker vi å skape en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen.

Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner.

Møter i 2023:

  • 9. februar- samling/bedriftsbesøk
  • 31. mai - sommerfest
  • 5. oktober - samling/bedriftsbesøk
  • 8. desember- julemiddag

Nye medlemmer kan melde seg inn her.

 

0