U37 nordvest - en møteplass for unge i arbeidslivet

U37 nordvest er en arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 38 år i Nordmørsregionen. Neste samling er fredag 30. september. Meld deg inn i dag!

U37 nordvest er en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen. Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner.

U37 nordvest tilbyr samlinger gjennom hele året og kan frist med interessante foredrag, nettverksbygging, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for medlemmene.

Er det noen i din organisasjon eller kjenner du noen som er under 37 år som burde vært med i nettverket - tips dem!

 

Meld deg inn her.

0