U37 nordvest

U37 nordvest skal være en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 38 år i Nordmørsregionen. 31. mai ble nettverket lansert av traineene med kick-off på Studenthuset i Kristiansund.

Videre samlinger det kommende året kan friste med interessante foredrag, nettverksbygging, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for medlemmene våre. Neste samling er allerede under planlegging, og traineene i Kom Trainee lover nok en god møteplass til høsten.


Om U37nordvest
Målet er å skape en arena for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ressurspersoner i regionen. Her vil man møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn, og få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner. Samlingene tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med unge arbeidstakere og lokale aktører i det regionale næringslivet på Nordmøre.


Medlemskap i U37nordvest koster 1 500 kroner eks. mva. og gir medlemmer muligheten til å delta på våre fremtidige arrangementer det kommende året helt gratis.

0