Traineeordningen ga meg et karriereforsprang

Navn: Eigunn Stav Sætre
Traineekull: 2006-2008

Fagbakgrunn: To mastergrader i statsvitenskap, en britisk MSc og en norsk MA, samt storfag i Russisk språk og litteratur
Modulbedrifter: Kontali Analys AS, Nordea Bank Norge ASA og Møre og Romsdal fylkeskommune

Eigunn var en del av det første traineekullet i Kom Trainees historie. Etter endt traineeløp startet hun i jobb som internasjonal koordinator hos sin tidligere modulbedrift Møre og Romsdal fylkeskommunen. I 2011 ble hun ansatt som kultur- og næringssjef i Kristiansund kommune, og er i dag kultursjef. 1. mai 2022 venter nye utfordringer når hun starter i stillingen som direktør i Nordmøre Museum. 

Vi har tatt en prat med henne for å høre hvilke erfaringer hun har tatt med seg fra traineeordningen. 

Hva fikk deg til å søke hos KOM trainee?
Jeg ble tipset av mamma som hadde sett en annonse i papiravisa til Tidens Krav. Jeg jobba i London på den tiden så jeg ringte Elin Kanck Lorentzen (daværende programledelse), og forstod raskt at dette vil jeg være med på. 

Hvordan vil du oppsummere din tid hos KOM trainee?
Spennende! Jeg utviklet meg som person og menneske, som kollega og ansatt, og ble kjent med meg selv på en ny måte. Det var på denne tiden jeg begynte å kjenne på lysten til å jobbe med ledelse, noe jeg også fikk jeg prøve meg på. 

Samtidig var det en bra utviklingsfase av karrieren. Vi var i et trygt miljø hvor vi fikk prøve oss frem, men vi fikk også et stort ansvar og ble utfordret på flere områder. 

Noe av det jeg setter størst pris på nå som jeg ser tilbake er hvor hyggelig og artig denne tiden var. Det var et godt miljø mellom traineene, og jeg opplevde å bli tatt imot på en veldig fin måte av bedriftene. 

Føler du at traineeordningen ga deg et karriereforsprang?
Ja, direktetilgang på ledernivået, og det å bli kjent med hele organisasjonen veldig fort. Når jeg ble introdusert som trainee opplevde jeg å bli sett på en litt annen måte. 

Samtidig er mye opp til deg selv, det er hvordan du velger å bruke mulighetene. Har du lyst til å få til noe er det viktig at de rette folkene hører og ser deg, det føler jeg at Kom Trainee bidro til.

Hvordan har KOM trainee påvirket din karriere?
Direkte med at jeg begynte å jobbe i en av modulbedriftene etter traineeløpet. De hadde kjennskap til meg og jeg hadde fått vise hva jeg kunne få til. Referanser fra den jobben bidro senere til at jeg ble ansatt som kultur- og næringssjef. Jeg husker jeg var veldig motivert da jeg søkte på den stillinga, men ikke like overbevist om at jobben skulle bli min. Erfaring og referanser er direkte med på å åpne dører. 

På en annen side bidro Kom Trainee til at jeg fikk øyene opp for hvilke muligheter som fantes, gjennom innsyn i ulike bedrifter og institusjoner og hva en kunne jobbe med i de ulike feltene. 

På hvilken måte har nettverket du fikk gjennom KOM trainee hatt betydning for deg videre?
I jobbsammenheng har det gjort at jeg kjenner folk innenfor ulike bransjer, jeg har folk å spørre som gir meg et annet perspektiv. På privaten har jeg fått et godt kontaktnett, det hadde nok ikke vært like enkelt å etablere seg her uten Kom Trainee. Jeg er opprinnelig fra Aukra/Gossen, og kom hit uten nettverk. 

Hvordan ser din jobbhverdag ut nå?
Den inneholder mye forskjellig, alt fra personalledelse, økonomihåndtering, faglige utviklingsprosesser, prosjekter og satsinger, organisasjonsutvikling og arbeid i regionale og nasjonale fora og nettverk. Arbeidsdagen tar ikke slutt, samtidig er jeg veldig takknemlig for å jobbe med noe som er så givende og spennende. Jeg får energi av jobben min, den har på mange måter blitt en del av meg, samtidig som jeg nok har satt mitt preg på jobben også. Det fungerer uansett for meg.

Hvorfor var tiden hos KOM trainee riktig investering for deg?
Livet består av mange små og store valg. Det at jeg valgte Kom Trainee, og at Kom Trainee valgte meg var et veivalg for meg på det tidspunktet. Når jeg senere stod ovenfor neste valg, var det et annet enn det jeg ville kommet til uten Kom Trainee. Alle disse små og store valgene har ført meg hit hvor jeg er i dag; som person, som ansatt og som leder. 

Jeg jobber med noe jeg ikke visste at jeg drømte om, og får være med på en samfunnsutvikling jeg ironisk nok hadde utdannet meg til, men ikke helt så hvordan jeg skulle komme inn i. Og ikke minst får jeg være med å bygge noe som generasjoner etter meg kan nyte godt av – det er jeg stolt av!

Kom Trainee bidro også til at jeg ble omstillingsdyktig, en egenskap som er veldig viktig i dagens arbeidsmarked. Gjennom moduler på 8 måneder rekker man akkurat å bli komfortabel, før man skal videre til noe nytt, noe ukomfortabelt. Det gjorde at jeg tenker annerledes, ble uredd og fikk troen på at jeg kunne klare det jeg ville. Det å stadig bli tvunget gjennom en endringsprosess er kanskje noe man skulle utsatt seg selv for oftere, og det kjenner jeg på nå som jeg skal ut i ny jobb igjen. 

0