Trainee Velferdsteknologi

Aure kommune søker trainee til implementering av helhetlig tjenestemodell for verdersteknologi.

Se stillingsutlysningen og søk her!

0