Takk for meg!

Navn: Christanse Reitan Yttervik
Alder: 28
Stilling: Arealplanlegger i Kristiansund kommune
Modulbedrift: Kristiansund kommune
Utdanning: Master i by- og regionplanlegging fra NMBU

Da er det bare noen dager igjen av min tid som KOM Trainee, og det er på tide med en liten oppsummering.

 

Jeg begynte som trainee høsten 2018 i Samfunnsutviklingsenheten i Kristiansund kommune, men flyttet etter noen måneder over til Plan- og byggesaksenheten for å bli en del av et større fagmiljø innenfor mitt fagfelt. Jeg har i hele min tid som trainee vært i Kristiansund kommune og i hovedsak arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Dette har vært et svært lærerikt og utfordrende arbeid. Og jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være med å fullføre dette arbeidet, da jeg fra 1. september går over i fast stilling som arealplanlegger.

 

Jobbhverdagen min de siste 2 årene har bestått av mye selvstendig arbeid, utfordrende oppgaver, faglige diskusjoner, og et meget bra arbeidsmiljø. I Kristiansund kommune, ute i KOM trainee-nettverket, og blant de andre traineene har jeg blitt kjent med fine folk som gir av seg selv og bidrar til en god arbeidshverdag og et bra sosialt liv også utenom arbeidstid.

 

Med det takker jeg for meg etter 2 fine år som KOM trainee - og ønsker gjenværende og nye traineer lykke til videre! Vi ses nok igjen!

0