Strategisk samfunnsutvikler

Navn: Merete Maurset
Traineekull: 2015-2017

Fagbakgrunn: Master i statsvitenskap fra NTNU
Modulbedrifter: Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Hva fikk deg til å søke hos KOM trainee?
Jeg søkte fordi jeg hadde et godt inntrykk av trainee-ordningen, både den faglige og sosiale delen. Jeg hadde også et ønske om å flytte hjem og få en relevant jobb etter at jeg var ferdig med studiene. Jeg så på trainee-ordningen som en unik mulighet for å bli bedre kjent med arbeidsmarkedet på Nordmøre.  

 

Hvordan vil du oppsummere din tid hos KOM trainee?
Tiden hos Kom trainee var lærerrik både på jobb og i fellesprosjektet vi traineene hadde. Jeg fikk også ta del i mange spennende arbeidsoppgaver og prosjekt i mine modulbedrifter, som var relevante for min bakgrunn. Det var to innholdsrike år som gikk utrolig fort.

 

Hvordan har KOM trainee påvirket din karriere?
På en positiv måte, jeg fikk jobbe i ulike organisasjoner og med ulike oppgaver – og fikk dermed et godt innblikk i arbeidsmarkedet i regionen og mulighetene som var her.

 

På hvilken måte har nettverket du fikk gjennom KOM trainee hatt betydning for deg videre?
Jeg ble kjent med mange trivelige folk både i modulbedriftene og gjennom trainee-ordningen, og dette har hatt stor betydning også etter at trainee-perioden var over.

 

Hvordan ser din jobbhverdag ut nå?
I dag jobber jeg i Nordmøre IPR, som er et samarbeid mellom kommunene på Nordmøre. Vi jobber med strategisk samfunnsutvikling. Jeg har de siste årene vært prosjektleder for et plansamarbeid.
Jobben er relevant både ut ifra utdanningen jeg har, samt at den bygger på arbeidserfaringen jeg fikk som trainee og i tiden etterpå. Jeg har en variert og spennende arbeidshverdag.

 

Hvorfor var tiden hos KOM trainee riktig investering for deg?
Fordi jeg fikk variert erfaring på kort tid gjennom å jobbe i flere organisasjoner, samt at jeg ble bedre kjent med regionen og bedriftene her. Jeg fikk mye verdifullt ut av trainee-løpet, og har tatt med meg erfaringene derfra videre.

0