SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Nordvest forbinder Kom Trainee med ny kompetanse, en ny type mennesker og nye kulturer

SpareBank 1 Nordvest har vært medlemsbedrift i Kom Trainee siden oppstarten i 2006, og forbinder ordningen med et godt bedriftsnettverk og kandidater som bidrar med ny kompetanse og samfunnsengasjement.

SpareBank 1 Nordvest er en selvstendig og lokal bank for hele Møre og Romsdal. Gjennom snart 182 år har banken bidratt til regional utvikling. Varemerket til banken er lokal kunnskap og lokale beslutninger, og de jobber hardt for å gi sine kunder moderne og effektive løsninger. SpareBank 1 Nordvest har siden oppstarten av Kom Trainee hatt totalt 9 traineer hos seg.


Odd Einar Folland var styreleder i SpareBank 1 Nordvest i perioden 1997-2004, før han startet som administrerende direktør i 2005. Vi har akkurat gått inn i et nytt år da vi møter banksjefen på hovedkontoret til SpareBank 1 Nordvest i Kristiansund. Det er vinter, snøen laver ned og vi sitter inne i godt selskap med banksjefen. Han forteller om sitt gode forhold til Nord-Norge, som varmer hjertet til den nordnorske traineen i kull 2016. Vi stilte banksjefen noen spørsmål for å høre hvilke erfaringer banken har hatt med Kom Trainee, etter snart 11 år som medlemsbedrift.

1. Hva er det første du tenker på når du hører ordet "Kom Trainee"?

Det er en fantastisk smart traineeordning som vi var med å designe i sin tid, vi har vært med hele veien som medlemsbedrift. Det var en nyvinning, en annen måte å tenke traineeordning på. Det er et attraktivt traineeprogram med mange søkere hvert år, hvor det i fjor var rundt 150 søkere. Det er mange gode kandidater. Vi har hatt veldig god nytte av traineene som har jobbet i banken. Vi har fått inn en annen type mennesker og kulturer i en organisasjon som ofte er ganske låst, samt ny og oppdatert fagkunnskap. Vi har kunne utvikle prosjekter vi kanskje ikke hadde hatt kapasitet til ellers, noe som har vært veldig positivt. Traineene er gode ambassadører for både bedriften de er i og for regionen for øvrig. Det er veldig dyktige folk som også har etablert sine egne samlingspunkt. Jeg synes at selve utvelgelsen av kandidater er veldig spennende, og har selv vært med under intervjudagene hvor kandidatene testes. Det er en god prosess.

2. Hvem er "dere" og hva kan fremtidige traineer bidra til hos dere?

Vi er en finansinstitusjon, som er i rivende utvikling. En fremtidig trainee hos oss må være veldig rettet mot den digitale utviklingen som skjer i vårt felt i dag. Vi er ute etter unge med spesialkompetanse som kan jobbe med spesifikke prosjekter.

3. Hvilke gevinster har bedriften av å ha en trainee hos seg?

Gevinsten er å få ny kompetanse og kultur inn i bedriften. Nyutdannede har mye å bidra med både sosialt og faglig og sammen har vi fått utviklet prosjekt og tatt i bruk nye metoder.Ikke minst har vi kunne høstet av den kompetansen de har fått i tidligere modulbedrifter, hvis vi er den andre eller tredje modulen til traineen

4. På hvilken måte opplever du at det å være medlem i Kom Trainee bidrar positivt til bedriften?

Vi ønsker å være en utviklingspartner for næringslivet i regionen, og hvis man ønsker det bør man absolutt være medlem i Kom Trainee. Vi ønsker å bidra til å gjøre regionen mer attraktiv for unge mennesker. Hvis vi sammen greier å gjøre regionen så attraktiv at de velger å bli igjen etter endt traineeløp er det veldig bra, og den store andelen av traineer som har blitt igjen i regionen viser at vi lykkes med det.

5. Hva har du på nattbordet?

På nattbordet har jeg mobilen. Den er på lydløs med vekkesignal på 05.35. 


6. Hvilken plass i tippeligaen tror du KBK kommer på neste sesong?

Hvis jeg skulle ønske så ville jeg sagt at de kommer høyt opp. Men jeg vil være fornøyd om de greier å holde seg i divisjonen. Skal jeg gi et råtips, så sier jeg nummer 7. Vi takker Odd Einar for praten.

0