Gabriel foran sin arbeidspult

Sosionom i enhet for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune

Navn: Gabriel
Alder: 22 år
Stilling: Sosionom
Utdanning: Bachelor i sosialt arbeid – sosionom v/ Høgskulen i Volda
Modulbedrift: Kristiansund kommune - enhet psykisk helse og rus

Navn: Gabriel

Alder: 22 år
Stilling: Sosionom
Utdanning: Bachelor i sosialt arbeid – sosionom v/ Høgskulen i Volda

Modulbedrift: Kristiansund kommune - enhet psykisk helse og rus


Som nyutdannet sosionom og jobbsøker er det ikke noe hemmelighet at du mest sannsynlig ender opp med deltid eller tilkallingsvakter i en jobb du tar mens du venter på drømmejobben innenfor det brede feltet man kaller helse og sosialtjenesten. Ihvertfall var det slik jeg så for meg mitt liv etter endt eksamen. Tilfeldigvis kom jeg over KOM trainee som ga meg muligheten til en 100% stilling og erfaring fra hele tre forskjellige arbeidsplasser med et løp over 2 år. Uten noe betenkningstid takket jeg ja til dette tilbudet, og her kommer noen tanker og erfaringer jeg har gjort meg etter tre måneder i arbeid.

Jeg er nå som nevnt plassert i Kristiansund kommunes enhet psykisk helse og rus. Her har jeg nå jobbet ved Bergan boligfellesskap i omlag tre måneder. Bofellesskapet har 16 leiligheter. Av disse er fire leiligheter rehabiliteringsleiligheter med tre års behandlingsperspektiv. Per dags dato er tre av disse bosatt og en pasient er i en prosess for å få den fjerde tildelt. To av leilighetene er korttidsleiligheter der pasienter kan komme på opphold på en eller to uker. Disse pasientene er pasienter med psykiske lidelser eller med en psykisk krevende hverdag, som trenger et miljøskifte, går gjennom en tøff periode eller trenger litt avlastning. De resterende 10 leilighetene er faste boliger. Boligfellesskapet er bemannet som vil si at det er personale til stede gjennom hele døgnet.

En typisk dag starter klokken 07:00. Frem mot klokken 08:00 er det medisinutlevering som er hovedoppgaven. Klokken 08:00 er det rapport fra gårsdagen og natten, så vi vet litt hvordan situasjonen på huset er. Videre utover dagen er det få dager som er like. Alle pasientene har hver sin unike tiltaksplan som sier litt om de faste aktivitetene gjennom uka. Dette kan være handling, medisiner utover dagen, evalueringssamtaler eller hjelp/trening på ADL-funksjoner og boevne. Utover de faste tiltakene står vi som miljøterapeuter åpne til å finne på aktiviteter med pasientene, enten inne på huset eller utenfor i nærområdet.

Bofellesskapet tilbyr også tjenester til pasienter som ikke er bosatt ved bofellesskapet. Disse tjenestene er i form av hjemmebesøk eller forskjellige fellesaktiviteter i regi av Bergan Boligfellesskap. Som trainee i enhet rus og psykisk helse har jeg fått velge fritt mellom de forskjellige avdelingene innad i kommunen. Så istedenfor å være på Bergan i åtte måneder, har jeg valgt å dele min tid i enheten mellom Bergan Boligfellesskap og prosjektarbeidet housing first. I skrivende stund er det 16 timer til min oppstart i housing first, og jeg er kjempespent! Dette fører jo selvfølgelig til at denne modulen for meg vil være veldig lærerik. Frem til nå har jeg fått implementert og videreutviklet den teoretiske kunnskapen jeg har både i forhold til psykisk helsearbeid og miljøarbeid. Fremover til slutten av modulen blir det vanskelig å si noe om hva jeg vil lære, da jeg har lite informasjon om hvordan de jobber i housing first. Men en ting er sikkert jeg er veldig spent på hvordan fortsettelsen blir! 


Gabriel, kull 2018

0