Siviløkonom i økonomiseksjonen i Kristiansund kommune

Navn: Mats Grindheim
Alder: 26 år
Stilling: Økonomimedarbeider
Utdanning: Siviløkonom
Modulbedrift: Kristiansund kommune, økonomiseksjonen

Kristiansund kommune er en arbeidsplass for ca. 2 100 ansatte. Jeg har arbeidet i økonomiseksjonen og hatt kontor på Rådhuset. I min andre modul har jeg blitt bedre kjent med ulike fagområder innenfor økonomi. Jeg har hatt en veldig variert arbeidshverdag i Kristiansund kommune og lært mye! 


Økonomiseksjonen består av fagområdene lønn, budsjett, regnskap/finans og innkjøp. Jeg startet å arbeide med lønn i mai. Her hadde jeg driftsoppgaver i forbindelse med sykefravær. Arbeidsoppgaver knyttet til dette var å registrere, korrigere og følge opp fravær etter gjeldene regelverk. Jeg hentet inn sykemeldinger og søknad om sykepenger fra NAV og registrerte og fordelte fravær på arbeidsforhold. Videre sendte jeg inn inntektsskjema og lederinformasjontilbake til NAV. Jeg jobbet også med å følge opp krav som ikke var tilbakebetalt fra NAV.


I august var det arbeidsoppgaver for regnskap som sto for tur. Jeg har blant annet arbeidet med en ny anleggsmodul for Kristiansund kommune. Dette har vært et prosjekt hvor vi har flyttet kommunens anleggssystem fra Excel til ny anleggsmodul i Visma. Jeg har vært med å lage et system for å kode anleggene og kategorisere anlegg etter avskrivningsregler. Videre har jeg oppdatert Eiermelding dokumentet for 2017. Dette er et dokument som gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser. Kort fortalt inneholder denne sentral informasjon fra selskapenes årsberetninger og årsregnskap, samt en kort analyse av selskapets utvikling og resultater.

Jeg avsluttet min tid i økonomiseksjonen med innkjøpsgjengen. Med dem har jeg utarbeidet innkjøpsanalyser og bistått i enkeltdeler av en anskaffelsesprosess. Jeg har også vært prosjektleder og konferansier for Næringslivsdag 2018. Dette er konferanse hvor leverandører får innblikk i hvordan kommunen tenker som oppdragsgiver. Konferansen åpner for dialog, kommende anskaffelser ble presentert og det ble gitt en innføring i hvordan man skriver gode anbud. Som prosjektleder har jeg gjennomført konkurranse på lokale, utarbeidet program, sendt ut invitasjon, arbeidet med markedsføring og generelt planlegging og gjennomføring som trengs i forbindelse med en konferanse. 


Med meg i sekken fra Kristiansund kommune tar jeg med meg yrkeserfaring fra arbeidsoppgaver som gjøres i en økonomiseksjon. Jeg har lært å håndtere varierte arbeidsoppgaver og tilpasse meg tre ulike arbeidsområder på åtte måneder. Jeg har fått større kjennskap til regelverk innenfor økonomi og lønn og bygget teknisk kompetanse innenfor flere av Visma sine systemer.


Mats, kull 2017 


(Klikk på bildene for å se full størrelse)

0