Shell

Shell - en viktig støttespiller i Kom Trainee

Shell har vært en viktig medlemsbedrift i Kom Trainee helt siden starten for 11 år siden. Vi traineene har vært så heldige å få komme på besøk til Shell i deres lokaler i Kristiansund, hvor vi ble tatt godt i mot av tre av deres nøkkelpersoner i Kom Trainee.

Shell har vært aktiv i Norge helt siden 1912, og er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Shells kjerneaktivitet er leting etter- og produksjon av olje og gass, og deres opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er Shell medeier i en rekke andre produksjonslisenser. 


Vi traineene fikk nylig komme på besøk til Shell i deres lokaler her i Kristiansund. Der ble vi tatt godt i mot av Tor Bjerkestrand, Astrid Straumbotn og Gunvor Rolland, som alle har sentrale roller i Kom Trainee.

Tor er ansvarlig for driften i Norske Shell. Han har arbeidet i Shell i 16 år, og er utdannet sivilingeniør i konstruksjonsteknikk. Tor var faktisk en av de som var med på å etablere Kom Trainee, og han er veldig stolt over det de har klart å få til i løpet av disse 11 årene.

Astrid er ansvarlig for produksjonskjemi og kjemikalestyring - både teknisk og med et HMS-perspektiv. Hun har jobbet i Shell i 11 år, og er utdannet sivilingeniør i kjemi. Astrid skal være modulansvarlig for traineen Ragnhild, når hun snart skal begynne i sin trainee-modul hos Shell.

Gunvor arbeider med HR og personal, og har vært ansatt i Shell i 5 år. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i Spesialpedagogikk, og Samfunnsplanlegging og ledelse. Gunvor er en sentral person i Kom Trainee, gjennom sin plass i KomTrainee-styret.

1. Først, vil dere fortelle litt mer om bedriften, og deres virksomhet i her i Kristiansund og i regionen?


Tor: Shell har vært her i regionen helt siden 1992. Vi er den største kompetansearbeidsplassen i Kristiansund, med ca. 130 ansatte her i byen, pluss det som foregår på ute på nyhamna på Aukra, der det er en helt fantastisk aktivitet. Vi har en svært sammensatt og bred kompetanse, med alt fra ingeniører, økonomer og HMS-ansvarlige, til mennesker med bakgrunn fra pedagogikk, helse og psykologi.

Gunvor og Astrid er begge enige i at det er en mye bredere kompetanse her i Shell enn det mange tror.

2. Hva er det første dere tenker på når dere hører ordet «Kom Trainee»?

Tor: Det er det mest suksessfulle traineeprogrammet i Norge, enkelt og greit. Det at de har klart å holde på så lenge, bekrefter bare at dette er en god ordning. Og samarbeidet med med fylkeskommunen og kommunen har også vært svært viktig, særlig de senere årene.

3. På hvilke måter opplever dere at det å være medlem i Kom Trainee bidrar positivt til bedriften?

Tor: Vi rekrutterer kontinuerlig, og på mange ulike måter, men det å få muligheten til å “prøve ut” kompetansen til en trainee i en kortere periode er veldig bra for oss. Det er også flott å få inn noen som har en litt annen bakgrunn, og det å tenke litt utenfor boksen når vi velger trainee har også vist seg å være vellykket - selv om vi i bunn og grunn er en veldig regulert forretning. Det å være en del av Kom Trainee er et samfunnsansvar, men det er også en forretningsmessig avgjørelse. Det er viktig for oss at det å ha en trainee hos oss bidrar til å skape verdi, og vi forventer alltid høy kompetanse hos våre traineer.

Gunvor: Vi opplever det som svært positivt å være en del av Kom Trainee, samtidig som at det er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Astrid: Det er definitivt veldig utviklende for oss å ha traineer. Vi har en del oppgaver som vi rett og slett ikke har tid til å gjøre selv, og det å ha en trainee kan gi oss muligheten til å prøve ut nye prosjekt som vi ikke hadde hatt tid til ellers.

4. Hva kan fremtidige traineer bidra til hos dere?

Tor: Vi har behov for kompetanse innenfor mange fagområder - alle ingeniørfagene, personal, økonomi og så videre. Det er veldig viktig for oss at våre traineer tar ansvar og er selvstendige i arbeidet sitt.

Astrid: Nå er vi inne i en periode der vi ikke er aktivt ute å leter etter folk, men kjemikompetansen er fortsatt svært ettertraktet hos oss.

5. Hvor tror dere Kom Trainee er om 10 nye år?

Tor: Kom Trainee kommer fortsatt til å bestå om 10 år, men jeg mener at det er viktig å dyrke merkevaren “Kom Trainee”. Det er også viktig at traineene selv er gode ambassadører. Jeg tror Kom Trainee i tillegg vil finne en plass i det nye Campus Kristiansund, og at samspillet med ungdom i utdannelse og ungdom med høy utdannelse blir viktig.

6. Hva har dere på nattbordet?

Gunvor: “Slekters Gang” av Jan Kjærstad.

Astrid: “Napoleon Bonaparte”

Tor: “Sapiens” av Yuval Noah Harari

7. Hvilken plass i tippeligaen tror du KBK kommer på denne sesongen?

Gunvor: Jeg er optimist og ihuga og ivrig supporter, men hvis jeg skal være litt realistisk, så blir det nok en 12. Plass. KBK er uansett utrolig viktig for kulturen her i Kristiansund.

Astrid og Tor er også enige om en 12. Plass.

0