Rikke fra Vindel

Rikkes første måneder hos Vindel

Rikke har nå jobbet litt over fire måneder hos Vindel, hennes første modulbedrift. Her forteller hun om sin arbeidshverdag.

I september startet jeg i min først modulbedrift Vindel. Vindel er en næringshage og inkubatorbedrift som bidrar til å utvikle næringslivet på Nordmøre. Som marinbiolog hadde jeg ingen erfaring og egentlig lite kjennskap innen dette feltet, så læringskurven har vært bratt og det har vært mye å sette seg inn i de første månedene, men det har vært veldig lærerikt!


I Vindel har jeg fått varierte oppgaver, i tillegg har jeg fått vært med på mye spennende, blant annet mange ulike typer møter, workshops og konferanser.

En av oppgavene mine er å jobbe med et av inkubatorprosjektene til Vindel. Dette prosjektet er innenfor feltet makroalger, som jo passer utmerket for meg som marinbiolog, så her får jeg brukt min fagkompetanse. Denne oppgaven har bestått i blant annet å innhente og sortere informasjon, holde faglige presentasjoner og generelt å være en fagperson innen feltet. I forbindelse med dette prosjektet var jeg også så heldig å få være med på en internasjonal algekonferanse i Haag i Nederland i November.
En av mine andre oppgaver er å være koordinator for ON Ocean Network, et nettverk av bedrifter i Kristiansundregionen. Der har oppgavene mine gått på å holde liv i to ulike arbeidsgrupper. Det vil si å innkalle til møter, holde møter, planlegge og gjennomføre fagsamlinger og konferanser.

Av andre oppgaver har jeg blant annet vært veileder på flere innovasjonscamper i regi av Ungt Entreprenørskap på ulike videregående skoler på Nordmøre. Jeg har deltatt på gründerveiledninger, skrevet tildelingsbrev og bidratt til ny webside.
Jeg føler meg veldig heldig som får være trainee i en bedrift som Vindel. Gjennom jobben får jeg delta på mange forskjellige arrangement som mange andre ikke får mulighet til, i tillegg kommer jeg i kontakt med mange spennende mennesker og får på den måten opparbeidet meg et nettverk. Det blir spennende å se hva de neste månedene bringer!

-Rikke

0