Mats sin tid i NorSea Vestbase og Kom trainee

Navn: Mats Grindheim

Alder: 27 år
Stilling: Prosjektleder og HR-koordinator
Utdanning: Siviløkonom
Modulbedrift: NorSea Vestbase

Mats er straks ferdig med sitt traineeløp. Her forteller han om sin tid i NorSea Vestbase og Kom trainee.


NorSea Vestbase er en del av NorSea konsernet. NorSea er en betydelig baseleverandør og tilbyr integrerte logistikkløsninger til offshore-industrien. NorSea Vestbase er et selskap som har bred kompetanse innen kjerneaktiviteter i terminaloperasjoner som ledelse, koordinering av utstyr, innkjøp, riggkoordinering og transport/videresending. Jeg har vært ansatt i NorSea Vestbase med en sentral stilling mot konsernet. I min tredje modul har jeg blitt bedre kjent med regelverket innenfor HR-feltet og utviklet meg i rollen som prosjektleder.


Jeg har jobbet med tre prosjekt. Fra januar til mars har jeg laget en løsning for en ny felles personalhåndbok som er blitt gjeldene for flere av NorSea sine datterselskap. Arbeidsoppgaver knyttet til dette har vært å sammenligne og slå sammen innhold, tegne ny struktur, lage opplæringsmateriell for ansatte og finne tiltak for å lansere håndboken.

Parallelt med dette har jeg anskaffet og implementert et nytt læringssystem for konsernet. Arbeidsoppgaver knyttet til dette har vært å innhente informasjon fra aktuelle leverandører, vært bindeleddet mellom leverandører og prosjektgruppen, opplæring i system og ansvar for produksjon av innhold.

Jeg har også fått i oppgave å gå sammen med relevante fagområder for å lage kjøreregler for de seks mest brukte systemene i konsernet. Jeg har laget et ferdig læringsopplegg om bruk av Microsoft Teams som inneholder kurs, e-læring og en «Onepager» som sier noe om:
• Hva det er
• Når det er relevant å bruke det
• Hva det er i forhold til andre systemer
• Kjøreregler og tips

Min tid i Kom trainee nærmer seg slutt. Avslutningsvis vil jeg samle røde tråder fra mitt løp.
Jeg har fått god trening i prosjektledelse ved å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekt i samsvar med fastsatte mål. Jeg har lært meg verktøy og teknikker for å skape helhet, fremgang og forankring. Dette har gitt meg gode forutsetninger for å sikre levering av prosjekt.

Fra mine tre moduler har jeg lært å bruke ni forskjellige system. Herfra har jeg utviklet ferdighet innenfor systemforståelse. Dette har gjort meg rystet til å navigere meg frem til informasjon som fører til at jeg tar nye system fort.

Mitt traineeløp har gjort meg fleksibel og endringsvillig. Jeg har fått innblikk og vært en del av tre forskjellige bedriftskulturer. Jeg har fått god innsikt i regelverk innenfor fagfeltene økonomi, lønn og HR. På disse to årene har jeg fått bevist for meg selv at jeg kan håndtere varierte arbeidsoppgaver og fungere i forskjellige fagområder.

Mats, kull 2017

0