Mats hos SpareBank 1 Nordvest

Mats sin første modul - SpareBank 1 Nordvest

Mats er fem måneder inn i første modul, her forteller han om sin første tid som trainee i SpareBank 1 Nordvest.

SpareBank 1 Nordvest er en lokal bank for hele Møre og Romsdal. Jeg jobber på hovedkontoret i Kristiansund og har arbeidsoppgaver tilknyttet HR og markedsavdelingen. Jeg sitter i et åpent landskap sammen med tre dyktige kolleger som har tatt meg imot med åpne armer. På kontoret er det høyt under taket og generelt god stemning!

Hverdagen min som trainee er variert og jeg får lov til å styre mye av tiden min selv. Jeg er så heldig å få være med på to utviklingsprosjekter som pågår i banken. Vi er to prosjektgrupper som ser på bankens samfunnsengasjement og struktur for hvordan ansatte deler og lagrer læring. Prosjektene er strategiske tiltak for å realisere bankens overordnede strategi. Store deler av min arbeidstid går derfor til prosjektarbeid, hvor jeg jobber med planlegging, gjennomføring og oppfølging av disse. Mitt bidrag i prosjektene er at jeg sørger for fremgang og hjelper til med tiltak som blir identifisert. Å jobbe med dette er interessant, utfordrende og ikke minst viktig for banken. 


Det er også store muligheter til å bli med på mye annet spennende som skjer på huset. Jeg har blant annet fått være med på å aktivere en sponsoravtale internt. SpareBank 1 Nordvest har vært med som støttespiller for ekspedisjonen «Finn din sydpol», parallelt med dette har vi ansatte hatt et trimprosjekt på gang. Mine arbeidsoppgaver har vært å legge ut oppdateringer om ferdens fremgang, statistikk for lag og arrangere små interne konkurranser underveis. I høst representerte jeg banken på karrieredagen ved Kristiansund videregående skole og var med i jurygruppen for årets innovasjonscamp på Atlanten videregående skole. Jeg var også med å arrangere et kundearrangement for seniorkunder.

Jeg får tett oppfølging fra en engasjert modulansvarlig. Hun lærer meg mye om å lede strategiske kompetanse- og utviklingsprosesser. Jeg har lært om viktigheten av legitimitet, informasjon og medvirkning overfor ansatte for å få til endringsprosjekter. Dette er verdifulle og nyttige erfaringer som jeg tar med meg videre til mine neste modulbedrifter. Jeg stortrives i banken og ser frem til resten av modulen. I mai starter jeg i Kristiansund Kommune og i 2019 begynner jeg i Vestbase.

Mats, kull 2017

0