Rikke presenterer "byen som regional motor"

Marinbiolog i samfunnsutviklingsenheten i Kristiansund kommune

Navn: Rikke Maria Strand Ipsen
Alder: 29 år
Stilling: Trainee
Utdanning: Mastergrad i marinbiologi
Modulbedrift: Kristiansund kommune, avdeling for samfunnsutvikling

Navn: Rikke Maria Strand Ipsen 

Alder: 29 år
Stilling: Trainee
Utdanning: Mastergrad i marinbiologi
Modulbedrift: Kristiansund kommune, avdeling for samfunnsutvikling

I mai byttet jeg over til min andre modulbedrift, Kristiansund kommune. Her jobbet jeg i Samfunnsutviklingsenheten. Det er en liten, men viktig og spennende enhet. Samfunnsutviklingsenheten jobber med mye spennende; klima, folkehelse, næring og byutvikling for å nevne noe. Her hadde jeg kjempehyggelige kollegaer som tok meg godt imot. Ekstra hyggelig var det jo at trainee Christanse begynte i samfunnsutviklingenheten i september, og at vi fikk jobbet en del sammen i flere måneder. Vi delte kontor med nydelig utsikt over Kristiansunds havnebasseng!

I Kristiansund kommune hadde jeg mange ulike oppgaver. Blant annet jobbet jeg med det kommunale næringsfondet. Her kan gründere og bedrifter søke om støtte til næringsutvikling og innovasjon. Fra tiden min i Vindel oppfordret jeg jo gründere til å søke kommunalt næringsfond, og plutselig var jeg på andre siden og skulle saksbehandle søknadene som var kommet inn! Fondet har søknadsfrist og blir behandlet to ganger i året, blant annet i mai, rett etter jeg begynte i kommunen. Jeg ble derfor kastet rett ut i saksbehandling, men heldigvis ikke før jeg fikk litt opplæring i «kommunal saksbehandling for dummies».

En av mine andre oppgaver er å være prosjektleder sammen med en kollega fra kommunalteknikk på et prosjekt som heter sentrum18. Dette er et prosjekt under «Byen som regional motor». Byen som regional motor er et fylkeskommunalt prosjekt som har som mål å styrke byene Kristiansund, Molde og Ålesund og stimulere til vekst og utvikling. Sentrum18 prosjektet går ut på å oppgradere og forbedre tre områder i sentrum; Vågen, Piren og Parkdraget. Dette er et kjempespennende prosjekt om byutvikling jeg er glad jeg fikk vært med på. Som marinbiolog er ikke byutvikling akkurat noe jeg kunne noe som helst om fra før, så dette har vært en slags fortsettelse av «Rikke gjør ting hun ikke kan». Men det er jo det som er så fint med å være trainee! Man får utfordra seg på nye felt og arbeidsoppgaver, og jeg lærer masse hele tiden!

Selv om jeg var ansatt i kommunen, var jeg på et vis også litt fylkeskommunal. Jeg har nemlig vært så heldig og også få jobbe med det mange kaller som et av de viktigste prosjektene for Kristiansund, nemlig Campus Kristiansund. Og jeg kunne ikke vært mer enig! Det å få etablert et fullverdig campus i Kristiansund, der man får samlet utdanning, forskning og næringsliv på et og samme sted, tror jeg ville vært utrolig bra for byen! Prosjektet Campus Kristiansund er et veldig stort, men samtidig et lite prosjekt. Det er bare en person, prosjektleder, som jobber med dette på fulltid, selv om det fins utallige støttespillere og heiagjenger for prosjektet både i og utenfor Kristiansund. Min oppgave har vært å være en støttespiller for prosjektlederen og bistå med det som trengs. Dette innebærer blant annet kartlegging av kompetanse i regionen, planlegging av studenthus, innspill på fagstrategi, planlegging og gjennomføring av workshops, seminarer og andre arrangement. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov å ta del i et så viktig prosjekt, for Kristiansund, men også hele Nordmøre!


Rikke, kull 2017


(Klikk på bildene for å se full størrelse) 

0