"Man lærer fort viktigheten av tydelig kommunikasjon, samarbeid og det å kunne være fleksibel."

"Å være trainee gir deg muligheter både innenfor og utenfor arbeidslivet. I jobben har Shell hatt et spesielt fokus på opplæring og tilrettelegging for vekst, og jeg har fått mer og mer krevende oppgaver etter hvert som jeg har blitt klar for dem. Det er en utmerket måte å starte arbeidslivet på, og gir en fin forlenging av lærekurven man gjerne opplever når man er under utdanning. ..."

Martin Nord Flote begynte som trainee i Shell i 2021 og ble plassert i avdelingen for elektrofag. Han ble tidlig utsatt for det å skulle koordinere store vedlikeholdsjobber med ressurser både fra Shell og fra innleide selskaper, og har måttet ta stilling til mellom annet design av elektromotorer, utskiftning av innmat i frekvensomformere, dimensjonering av forsynings- og varmekabler, synkronisering mellom frekvensomformere og elektriske filtre, og ikke minst det å skulle koordinere alt dette med alt det andre som foregår på et gassprosesseringsanlegg.

 

"Den største forskjellen mellom jobb og skole var for min del det å skulle koordinere oppgaver sammen med både kolleger i Shell og kontraktører fra andre selskaper. Det er mange essensielle prosesser man ikke nødvendigvis tar hensyn til i en skoleoppgave, og det er ikke alltid at tegninger og skjemaer gir det beste bildet av oppgaven. Man lærer fort viktigheten av tydelig kommunikasjon, samarbeid og det å kunne være fleksibel".

 

Shell er et verdensomspennende energiselskap med kontor blant annet i Kristiansund. De fleste ansatte på dette kontoret jobber med å planlegge drift og vedlikehold av Nyhamna gassprosesseringsanlegg på Aukra. Martin har fast plass på kontoret i Kristiansund, men tar gjerne turen til Aukra for å besøke anlegget hvis det er behov for dette. Martin har jobbet mest med planlegging og koordinering av arbeid innenfor daglig drift og vedlikehold, samt modifisering, av det elektriske anlegget. Dette omfatter utstyr som transformatorer, brytere, frekvensomformere og motorer, i tillegg til mindre installasjoner til for eksempel lys, uttak og varme.

 

"Å være trainee gir deg muligheter både innenfor og utenfor arbeidslivet. I jobben har Shell hatt et spesielt fokus på opplæring og tilrettelegging for vekst, og jeg har fått mer og mer krevende oppgaver etter hvert som jeg har blitt klar for dem. Det er en utmerket måte å starte arbeidslivet på, og gir en fin forlenging av lærekurven man gjerne opplever når man er under utdanning.

 

Etter endt arbeidsdag har jeg et nettverk av med-traineer å henvende meg til hvis jeg ønsker å finne på noe. U37 Nordvest, som er organisert av Kom Trainee, fasiliterer nettverksbygging med unge arbeidstakere utenfor Kom Trainee også. Kristiansund har mange aktiviteter å tilby, alt fra fjell og fiske, klatre- og svømmehaller, skyte- og paintball-bane, kino og opera til bar til bar- og quiz-kvelder. Det er stort sett bare kreativiteten som avgrenser hva man kan finne på her".

 

Etter å ha vært trainee hos dem i to år starter Martin som fast ansatt i Shell fra september av som ingeniør i elektroavdelingen.

 

"I praksis fortsetter jeg, i hvert fall i første omgang, med de samme oppgavene jeg har jobbet med de to siste årene. Det sier litt om det ansvaret og tilliten man får som trainee".

0