Bilde fra en toppbefaring av mastearrangement som energimontør.

Kom Trainee byr på muligheter!

I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Ole Marius og mulighetene han har fått ved å bli en KOM Trainee!

Ved endte studier og iver etter å komme meg ut i arbeidsmarkedet dukket samtidig lysten for å vende nesen hjemmover til Nordmøre opp. I et ellers tynt marked for relevante stillingsutlysninger ble jeg tipset om KOM trainee. Dette skulle vise seg å bli min mulighet.

 

Jeg fikk tildelt to mudulbedrifter, Shell og West Elektro. Mitt traineeløp begynte hos Shell. Der var jeg trainee for SPC (Simplified Plant Changes) teamet. Dette er et multidisiplinært team som består av personer med instrumentering, mekanisk, prosess og elektrobakgrunn. Det er sistnevnte jeg skulle være med å representere. SPC teamet behandler alle mindre endringer som angår Nyhamna prosessanlegg.

 

Fra første dag fikk jeg lov til å delta i jobbplanleggingen. Noe som kanskje ikke er en stor prosess ved mange bedrifter. På Nyhamna prosessanlegg hvor det er store verdier og konsekvensene kan være betydelige både på materiell og personer ved uønskede hendelser er det viktig å ha gode systemer for å gjennomføre en arbeidsprosess sikkert.

 

En slik prosess består typisk av et endringsforslag som jeg behandler ved å foreslå en løsning, kost/nytte og risikovurdering ved å ikke gjennomføre endringen. Dette legger jeg fram for ei gruppe beslutningstakere som avgjør om verdien av endringen er verdt kosten for å gjennomføre. Ved godkjenning lager jeg en "Management of Change (MoC)" hvor jeg blant annet beskriver løsningen til endringen, risikovurderer og legger inn dokumenter som skal oppdateres/legges til. Dette skal godkjennes av teknisk ansvarlig ved de disiplinene det måtte angå. Ved godkjenning begynner planleggingen av arbeidsordren i planleggingsverktøyet SAP. Her brytes løsningen ned til enkeltoperasjoner, materiell og eventuelle leverandører bestilles, samt realistisk gjennomførinmgsdato fastsettes. Når alt dette er klart tar fagansvarlig på Nyhamna over og ser til at jobben blir gjennomført. Alle endringer legges inn i nye og eksisterende dokumenter, nytt utstyr blir registrert i systemet med et unikt tag og vedlikeholdsrutiner oppdateres/opprettes.

 

Hjelpemiddler jeg bruker i en slik prosess er blant annet planleggingsverktøyet SAP, beregningsverktøyene Febdok og TraceCalc Pro2. Vi har også nylig tatt i bruk en digital tvilling som gjør det mulig å navigere seg rundt på anlegget med tilnærmet all data tilgjengelig. Noen ganger er det også nødvendig med en feltbefaring.

 

Jobber som jeg har behandlet omhandler blant annet varmekabelberegninger, gatelys, flomlys, nødlys, jordingssystemer, lynavledere, skifte av frekvensomformere og mindre tekniske jobber.

 

Ved endt periode i Shell fikk jeg tilbud om å fortsette og valgte å takke ja til dette. Nå sitter jeg som ansvarlig planlegger for alle mindre endringer innenfor elektrodisiplinen som behandles av SPC teamet og stortrives med det.

 

Julehilsen fra Ole Marius, kull 2019

0