Kom Trainee har vunnet NPFs ærespris 2023! 😀 🎉

Kom Trainee har vunnet NPFs ærespris 2023 for fremragende innsats for å fremme petroleumsvirksomheten i Møre og Romsdal! 😀 🎉

Kom Trainee har vunnet NPFs ærespris 2023 for fremragende innsats for å fremme petroleumsvirksomheten i Møre og Romsdal!

 

"Årets NPF ærespris går til en organisasjon som gjennom sitt mandat har utgjort en positiv og dokumenterbar forskjell for regionen gjennom å tilføre oss ny, ung og spennende kompetanse. Unge mennesker som hadde et valg om å flytte et annet sted, men valgte Kristiansundsregionen fordi muligheten utgjorde en forskjell for deres karriere og kompetansebygging."
- Styreleder i Norsk Petroleumsforening Møre og Romsdal, Sidsel Sæterøy

"Dette er stor stas og noe vi skal ta med oss –det kom tydelig frem i begrunnnelsen at Kom Trainee er svært viktig for regionen! Dette gir motivasjon for å fortsette å viderutvikle trainee-ordningen!"
- Styreleder i Kom Trainee, Fredrik Strømme

0