Jurist i enhet for tildeling og koordinering i Kristiansund kommune

Navn: Elina Garberg Bjerkestrand

Alder: 31 år
Utdanning: Master i rettsvitenskap
Modulbedrift: Kristiansund kommune, enhet for tildeling og koordinering

Navn: Elina Garberg Bjerkestrand

Alder: 31 år
Utdanning: Master i rettsvitenskap
Modulbedrift: Kristiansund kommune, enhet for tildeling og koordinering  


Etter det har gått meg hus forbi et par år at KOM trainee-ordningen også kunne være for jurister, sendte jeg inn en søknad om opptak til kull 2018.


Jeg var veldig usikker på om jeg kom til å få et tilbud, med tanke på at det er et par år siden jeg var ferdig med studiene og at det er litt av et nåløye å komme igjennom. Jeg føler meg veldig privilegert som var så heldig at jeg fikk muligheten til å følge et traineeløp gjennom Kom trainee. Her skal jeg får prøvd meg i flere enheter hos Kristiansund kommune, danne nettverk og mye faglig påfyll.


Jeg har nå startet min første modul hos enheten tildeling og koordinering i Kristiansund kommune. I siste modul skal jeg videre til personalavdelingen. På tildeling er jeg en del av et team bestående av 12 andre drevne damer. Jeg har startet med saks- og klagebehandling, og har begynt å revidere malene for saksutredning og vedtak. På sikt skal jeg bidra med fagoppdateringer på personalmøter, lage utmålingsmal til omsorgslønn og skrive prosjektsøknad i forhold til nye avlastningstiltak i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret. 


Jeg har tidligere jobbet mange år i NAV og har i tillegg fag i arbeidsrett og en del tillitsvalgtkurs. Jeg har allerede fått bidra med mye av det jeg har lært fra NAV med rutiner og saksbehandling og kompetansen min fra trygderett og forvaltningsrett. En typisk arbeidshverdag består her av saksdrøftingsmøte eller inntaksråd (avgjørelse av tildeling av tjenester), saksbehandling og kanskje et hjemmebesøk. Mens jeg saksbehandler har jeg fremdrift i bakhodet og gjør jeg meg opp tanker om prosedyrer, rutiner og maler.


Etter å ha jobbet på NAV Arbeid og ytelser hvor vi kun har kontakt med brukere elektronisk eller på telefon, har det helt klart vært en overgang å stå mer ansikt til ansikt med brukerne. Det samme gjelder også å ha saksfremlegg for inntaksrådet. Denne overgangen setter jeg imidlertid pris på. Arbeidshverdagen her er også veldig dynamisk, med en blanding av saksbehandling, møter og kurs. 


Jeg tror at etter denne modulen så vil jeg ha utviklet ferdighetene mine med å kommunisere med brukere og andre aktører, samt det å være nytenkende i forhold til tiltak, rutiner og prosedyrer. I en tid med høyt arbeidstempo håper jeg at jeg kan være en ressurs som har kapasitet til å ta tak i fremdriften til enheten. 


Elina, kull 2018

0