Intervju med Bio3 - Kom trainee sitt nyeste medlem!

Bio3 skal bidra til at dagens fiskefor til oppdrettsnæringen blir basert på råvarer som fremmer fiskehelse og har et lavt Co2-fotavtrykk. Bli bedre kjent med bedriften og les hvorfor dette kan være bedriften der du ønsker å være trainee! 

Hvem er Bio3?

- BIO3 skal utvikle proteiningredienser basert på bærekraftige råvarer gjennom velkjent fermenteringsteknologi. Vi skal bidra til at dagens fiskefor til oppdrettsnæringen blir basert på råvarer som fremmer fiskehelse og har et lavt Co2-fotavtrykk.

 

 

Hvorfor trenger vi det?

- Norge har som ambisjon at norsk matproduksjon (husdyrhold og akvakultur) i 2030 skal være basert på bærekraftige norske fôrråvarer. I dag er 92 % av råvarene som brukes i fôret importert. Samtidig er det et mål å øke produksjonen av oppdrettsfisk fra ca. 1,4 millioner tonn per år i dag til 5 millioner tonn per år i 2050. Dette vil kreve om lag 2 millioner tonn fôrprotein per år i 2050.

 

 

Hva slags planer og ambisjoner har dere for fremtiden?

- Selskapet har store vekstambisjoner, og flere prosesser vil pågå parallelt det neste året med både optimalisering av teknologi og ingrediensene, langsiktige FoU-prosjekt med partnere. I tillegg er vi inne i en detaljprosjektering for byggetrinn 1 av fabrikk som skal produsere 30 000 tonn ferdigstilt i 2026. Deretter skaleres det opp til en produksjon på 100 000 tonn i 2028. Planlagt fabrikk vil ligge i Kristvika Næringspark på Averøy.

 


Hva er det som gjør denne regionen spesielt spennende?

- Denne regionen er spesielt interessant fordi vi har lang erfaring med prosessindustri og havbruk, vi ligger godt plassert med god infrastruktur og får nå et spennende kompetansemiljø i Campus Kristiansund med både fagskole og høyere utdanning.

 


Hvorfor valgte dere å bli med som medlemsbedrift i Kom Trainee?

- Vi vil være medlem i Kom Trainee fordi vi må sikre fremtidig arbeidskraft, i første byggetrinn vil det være ca 40 ansatte, neste byggetrinn rundt 80 ansatte. I tillegg vil vi gjennom våre partnere/leverandør skape ringvirkninger og synergier med relatert industri som kan gi opp mot 100 nye arbeidsplasser. Dette krever kompetanse på flere nivå, vi ønsker å være en bedrift som gir unge talenter muligheter til å vokse og utvikle seg i stillingen sammen med et godt team rundt seg.

 


Hva slags personlige kvaliteter ser dere etter i en trainee?

- Som trainee i BIO3 kommer du inn i et spennende miljø med gode faglige ressurser og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som ønsker å skape en ny og bærekraftig industri i Norge. Vi ser etter kandidater som ønsker å gjøre en forskjell, er drevet av og ser utviklingsmuligheter. Her kan du være med i en spennende og rask utviklingsfase for å bygge opp en industrivirksomhet på Nordmøre.

0