Informasjonsmøte for bedrifter

Får bedriften tak i riktig kompetanse? Opplever dere at det er vanskelig å nå ut til arbeidssøkere utenfor regionen? Kanskje Kom Trainee kan være løsningen?

Kom Trainee inviterer til informasjonsmøte for bedrifter som ønsker å bli kjent med ordningen!

Onsdag 26. januar kl. 13:00-14:00 på Teams. 

Kom Trainee er nå i gang med sin årlige rekrutteringsprosess, hvor vi skal lyse ut 2-årige traineestillinger 2022-2024, med oppstart 1. september i år. I møtet får du også høre mer om mulighetene for å følge rekrutteringen. 

Hvorfor er dette en gylden mulighet for bedrifter som har rekrutterings- og kompetansebehov?

Kom Trainee mottar årlig rundt 110 søknader fra kvalifiserte og høyt nyutdannede personer innen et mangfold av fagretninger. Vi har 11 traineer i løp, 20 medlemsbedrifter, og over halvparten av våre tidligere traineer har blitt værende i regionen! 

Det er mange fordeler med å bli en Kom Traineebedrift. Meld deg på informasjonsmøtet og hør hvordan vi bidrar - og din bedrift kan bidra - til økt rekruttering til regionen! Det ligger ingen forpliktelser i å delta på møtet. 

0