Hjem som trainee

I september 2021 startet jeg som trainee hos Varde kompetanse AS gjennom Kom Trainee. I løpet av to år skal jeg tilegne meg erfaring som skal skape en god overgang fra student til arbeidstaker.

Varde Kompetanse er en arbeid og inkluderingsbedrift i Kristiansund. Kjernevirksomheten til Varde er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid eller i utdanning, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller utdanning opprettholder jobb. Etter kort tid som trainee hos Varde har jeg allerede tilegnet meg mye. Jeg skjønte raskt at Varde kompetanse verdsetter forskjeller og mangold, og at samarbeid, deltakelse og inkludering står høyt i fokus. Jeg har lært og erfart at ved å styrke andres menneskeverd, styrker jeg også min egen. Jeg har også lært at i møter med mennesker kan jeg lære like mye om meg selv som person, som jeg kan lære om andre.


Fire måneder som trainee i Varde kompetanse har gått fort, men samtidig har jeg både lært og erfart mye. Jeg fikk også tidlig utfordret meg selv. Jeg er takknemlig for muligheten jeg har fått gjennom Kom Trainee, og ikke minst for mottakelsen jeg har fått fra fantastiske kolleger i Varde kompetanse. Jeg er positivt overasket over engasjementet Varde har vist ved å få inn en nyutdannet trainee med tusen spørsmål.  Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb- for da vet jeg at jeg at jeg skal lære noe nytt av dyktige kolleger! Bare fire måneder inn i traineeløpet, og jeg har allerede fylt opp ryggsekken med mye god erfaring og lærdom. Jeg ser frem til å fylle sekken enda mer de resterende månedene.


Min første erfaring i trainieeløpet var allerede i søknadsprosessen. Selve søknadsprosessen gjennom Kom Trainee er en god erfaring å ta med seg videre, uavhengig om man blir plukket ut som trainee eller ikke. Gjennom søknadsprosessen ble jeg kjent med mine egne styrker og svakheter, samt utfordret meg selv.


Jeg er født og oppvokst i Kristiansund, men har studert rådgivning og voksnes læring ved NTNU Trondheim, etterfulgt av 1,5 år med jobb i Oslo. Når jeg fikk stillingen som trainee hos Varde kompetanse flyttet jeg sammen med min samboer tilbake til Kristiansund. Det angrer vi ikke på. Det er fantastisk å være tilbake i Kristiansund!

0