Henriette

Fra trainee til ansatt i Kongsberg Satellite Services AS

Navn:  Henriette Sandnes

Traineekull: 2015-2017

Hva fikk deg til å søke hos Kom Trainee? 

Jeg ble fristet til å delta i et spennende pilotprosjekt, som Kom Kultur var da. Det å få jobbe i skjæringspunktet mellom kreative yrker og tradisjonelt næringsliv var også en avgjørende faktor.
 

Hvordan vil du oppsummere din tid hos Kom Trainee?
Det var en utrolig viktig tid for min personlige og faglige utvikling. Jeg fikk så utrolig mange spennende muligheter og et stort kontaktnettverk, jeg ellers ikke ville fått.
 

Føler du at traineeordningen ga deg et karriereforsprang?
Ja, uten tvil. 


Hvordan har Kom Trainee påvirket din karriere?
Det har gitt meg bred arbeidserfaring i løpet av kort tid, jeg har fått jobbet med spennende prosjekter og det fikk meg til å innse hva jeg er god på og kunne bli bedre på. Rett og slett lagt en viktig grunnmur for den fremtidige karrieren min. 


På hvilken måte har nettverket du dannet deg hos Kom Trainee hatt betydning for deg videre?
De var for meg en viktig faktor når jeg skulle søke jobb videre. De stilte som gode referanser, støttespillere i søknadsprosesser og tipset om aktuelle stillinger.
 

Hvor og hva jobber du med i dag? 

Jeg er ansatt hos Kongsberg Satellite Services AS i Tromsø. KSAT er verdens ledende leverandør av bakkestasjonstjenester for satellitter ipolar bane. Det er en hektisk og begivenhetsrik arbeidshverdag, der man får jobbe i toppsjiktet av moderne teknologi og med store globale aktører.
 

Hvorfor var tiden hos Kom Trainee riktig investering for deg?
Det var noen av de beste og mest innholdsrike årene i mitt liv, og jeg angrer ikke et sekund!

0