Fride viser frem plakat "fremtidens helsetjeneste"

Sykepleier og statsviter i Helseinnovasjonssenteret

Navn: Fride Bae
Alder: 31 år
Stilling: Prosjektmedarbeider
Utdanning: Bachelor i sykepleie og master i demokratiassistanse

Modulbedrift: Helseinnovasjonssenteret

Navn: Fride Bae 

Alder: 31 år 
Stilling: Prosjektmedarbeider 
Utdanning: Bachelor i sykepleie og master i demokratiassistanse 
Modulbedrift: Helseinnovasjonssenteret 


Jeg jobber på Helseinnovasjonssenteret og starter med å fortelle litt om senteret, siden det enda er ganske "fresh in town" (etablert mars 2017). Helseinnovasjonssenteret ble opprettet etter initiativ fra Orkidé-kommunene og fikk i utgangspunktet bevilgning til 2 års drift. Siden oppstart har det vist seg at behovet for et slikt senter, en uavhengig rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten, utdanningsinstitusjoner og næringslivet, er stort. Det er stor etterspørsel etter Helseinnovasjonssenterets bistand og det har allerede resultert i høy aktivitet, mange prosjekter og stor vekst. Essensielt i alle prosjektene er samhandling, forskning og innovasjon. Alle prosjektene drives av behov og har til hensikt å bedre fremtidens helsetjenester, med brukeren i sentrum. Fra å være 3 ansatte i tomme lokaler ved åpning, har Helseinnovasjonssenteret nå vokst ut av sine lokaler og alle gleder seg over bevilgning av driftsmidler i ett år til, samt til innflytting i nyoppussede lokaler mot slutten av året.

Jeg har vel egentlig ikke hatt en modulansvarlig/mentor (selv om Bjarte Løfaldli er the big boss), jeg har blitt veldig godt mottatt og lærer mye av ALLE de dyktige folkene her. Det er høyt under taket her, litt sånn gründer feeling og samtidig stor respekt for hverandres bakgrunn, kompetanse og meninger. En herlig kombinasjon assa!
Det beste med Helseinnovasjonssenteret er folket som jobber her og brukerfokuset de til enhver tid har. Alle brenner for å bedre samhandlingen mellom ulike aktører ved å sette brukeren i sentrum og ta spørsmålet om hva som er viktig for brukerne på alvor. En annen flott ting her er at det er high-five, klemmer og oppriktig glede hver gang noen har fått til noe bra, stort som smått. Sånt gjør arbeidshverdagen bedre.

En typisk arbeidshverdag hos oss er full av diskusjon, mye entusiasme, møter, workshops, eller skrivearbeid med ulike aktører i helsetjenesten, utdanning eller næring. Favorittprosjektene mine er begge forsknings- og innovasjonsprosjekter:
Hjemmesykehus som skal utvikle et nytt brukersentrert pasientforløp i hjemmet til pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Det andre prosjektet er rettet mot diabetes type 2 pasienter og skal utvikle en ny helhetlig deltakersentrert tjenestemodell for samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring. Det fantastiske med dem begge er at overføringsverdien er stor til andre diagnoser og geografiske områder.

Jeg har lært veldig mye denne modulperioden så det er litt vanskelig å trekke ut essensen. Jeg har fått god kjennskap til tjenestedesign, som vi benytter i flere av våre prosjekter. I tillegg har jeg lært, eller fått lov til, å tenke utenfor boksen (noe som er en befriende følelse), fått være med på å skrive mange søknader om prosjektmidler og jeg har en helt ny forståelse for hvor langt det er mulig å strekke samhandling utenfor tradisjonelle grenser så lenge alle er positive til det! 


På Helseinnovasjonssenteret er det virkelig slik at det er innenfor å stille spørsmål og tenke nytt. Jo flere utfordringer vi har tatt hensyn til tidlig i prosjektfasen, desto bedre for implementeringen av nye tjenester.

Jeg har alltid vært opptatt av evaluering for forbedring, på mange arbeidsplasser kan man nok møte en del endringsmotstand, men her hvor forbedring er målet med alt vi jobber med, er denne motstanden fraværende. Hvis vi tror vi er utlært og slutter å forbedre så utdateres både vi og helsetjenestene. Det å få jobbe på tvers av og i samarbeid med forskning, utdanning og tjenesten har gitt meg en helt annen forståelse for kompleksiteten i lovverk, organisering og hvordan de ulike aktørene henger sammen. Det har også gitt meg idéer om hvordan ting henger sammen og de uante mulighetene som eksisterer, bare vi etterstreber å optimalisere samhandling, med brukeren i sentrum.

I tillegg til traineejobben på HIS sitter jeg i prosjektgruppa for DMS (distriktsmedisinsk senter) Kristiansund og det skal jeg fortsette med i min siste modul hos Enhet for rus og psykiatri. DMS Kristiansund er et veldig spennende prosjekt som jeg tror og håper vil ende i et veldig innovativt DMS som Norge ikke har sett sidestykke til.

-Let`s go! - fremtidens muligheter er endeløse! 


Fride, kull 2017 

0