Fra trainee til planansvarlig i kommunen

Den tidligere traineen Christanse er nå planansvarlig for kommuneplanens arealdel 2020-2032!

Traineen Christanse Yttervik har gjennom sin traineeperiode jobbet iherdig for å klargjøre kommuneplanens arealdel (KPA) for Kristiansund kommune, nå har hun fått jobb som planansvarlig for kommuneplanens arealdel (KPA) 2020–2032. 
Klikk her for å lese hele artikkelen om Christianse. 

0