Idunn Eide Sanden

Fra trainee til arkitekt hos Norconsult

Navn: Idunn Eide Sanden
Traineekull: 2015-2017

Hva fikk deg til å sende inn søknad?
Det som fristet meg mest med å søke var den tverrfaglige profilen til traineeordningen Kom Kultur (nå Kom Trainee), som da var et pilotprosjekt.
Både det å jobbe tverrfaglig i ulike bedrifter, men også i samarbeid med de andre traineene. Kombinasjonen av kreative- og tradisjonelle næringer appellerte særlig til meg.

Hvordan vil du oppsummere din tid hos Kom Trainee?
Det har gitt meg muligheten til å være med på mange spennende prosjekter både i jobben og sammen med de andre traineene. Man får også anledning til å være med på mye gjennom traineeordningen, som konferanser, seminarer og kurs, som også har vært veldig verdifullt.

Har traineeordningen ga deg et karriereforsprang?
Jeg føler absolutt at tiden i Kom trainee har gitt meg et karriereforsprang.

Hvordan har Kom Trainee påvirket din karriere?
Nå er det ikke lenge siden jeg var ferdig i Kom Trainee, men Kom Trainee har og vil fortsatt påvirke min karriere framover. Jeg har fått et verdifullt nettverk, samtidig tror jeg samarbeid mellom traineer og bedrifter vil være en relevant måte å arbeide på i framtiden, og er derfor en viktig erfaring å ha med videre.

På hvilken måte har nettverket du dannet deg hos Kom Trainee hatt betydning for deg videre?
Nettverket i Kom Trainee har vært veldig viktig for meg, og det var også slik jeg fikk jobb i Norconsult, som er en av medlemsbedriftene i Kom Trainee.

Hvor og hva jobber du med i dag?
I dag er jobber jeg som arkitekt ved Norconsult i Kristiansund. Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, og også det største arkitektmiljøet i Norge. Jeg trives godt i jobben min, og liker at vi arbeider så tett tverrfaglig sammen på kontoret.

Hvorfor var tiden hos Kom Trainee riktig investering for deg?
Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å være trainee. To år går fort, men jeg har lært utrolig mye i løpet av tiden min hos Kom Trainee!

0