Hanne_Nedal_trainee_kull_2019

For en reise Kom Trainee har vært!

Navn: Hanne Vikene Nedal
Alder: 24 år
Utdanning: Dobbel bachelorgrad i International Marketing og International Business med hovedfag i finans og regnskap 
Modulbedrift: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Tidens Krav

Når jeg startet som trainee så tenkte jeg at 2 år var lenge, men som med alt som er gøy – så flyr tiden og alt går mot en slutt. Snart fyller jeg 25 år og skal ta fatt på mitt neste kapittel i (arbeids)livet, men før det skal jeg nyte den siste tiden som trainee og 24-åring.

De siste syv månedene har jeg vært hos min andre modulbedrift, Tidens Krav, Nordmøres lokalavis. En spennende bedrift med tilknytning til Amedia, Norges nest største mediekonsern. Tidens Krav består i dag av 22 ansatte, fordelt på to avdelinger; redaksjonen og salgs- og markedsavdelingen. Kollegiet i Tidens Krav er mangfoldig, og det er en kjekk gjeng som både har takhøyde, humor og stor seriøsitet.

Under min traineeperiode har jeg vært tett knyttet opp mot salgs- og markedsavdelingen, men det har vært lærerikt å observere hvordan redaksjonen stadig jobber for å levere et best mulig produkt til Nordmøringene. Mediebransjen er inne i en stor digitaliseringsprosess hvor produktet blir mer og mer digitalt og et stort kundesegment konverterer til digitale løsninger. Dette har ført til store mengder data om forbrukernes (leserne) lesevaner, klikk og preferanser. Ved hjelp av data kan redaksjonen til enhver tid se trafikken til nettavisen og forbrukernes aktivitet - data som kan benyttes til å levere et enda bedre produkt til forbrukerne.

Mine arbeidsoppgaver i Tidens Krav har som nevnt vært tett opp mot salgs- og markedsavdelingen og den oppgaven jeg har brukt mest tid på er et prosjekt knyttet til målgruppestyrt annonsering. Målgruppestyrt annonsering vil si å rette budskapet (kampanjen) mot en spesifikk målgruppe (grupperinger av personer med én eller flere likhetstrekk). Prosjektet har i enkle trekk gått ut på å analysere data fra kampanjer fra hele Norge gjennom databasen til Amedia, for så å se på sammenhengen mellom målgrupper og effekt (visninger, klikk, etc.) hos annonsørene. Amedias kundeløfte sier at «Amedia kjenner meg best og tilbyr meg best effekt – i hele Norge», det har derfor vært viktig å se på hvor dekkende og sammenfallende målgruppene i Amedias aID-system faktisk er, for skal målgruppestyrt annonsering fungere så er innsikt en kritisk suksessfaktor. På sikt kan man si at man ønsker en vinn-vinn situasjon, hvor leserne får innhold basert på sine preferanser og annonsørene når sin faktiske kundegruppe.

Videre har jeg fått sett på sosiale medier-strategien til Tidens Krav, sponsorarbeidet og fått deltatt på gjennomgangen av den økonomiske prognosen. Den siste tiden som trainee har jeg fått testet meg som mediekonsulent (selger) og bistår nå de mange bedriftene på Nordmøre med kampanjer (annonser).

I motsetning til min første modulbedrift, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), så er Tidens Krav som nevnt en del av noe større, mediekonsernet Amedia. Så som ansatt i Tidens Krav er du én av mange, med én ting til felles – å bli bedre som lokalavis, men også som konsern. Det har vært lærerikt å se hvordan konsernet stadig arbeider for at hver enkelt leser skal ha best mulig oppfatning av sin lokalavis, og hvordan de stadig tar fatt i utfordringene eller tipsene som kommer fra de mange lokalavisene. Det har også vært lærerikt å se hvordan et landsdekkende konsern, sammen med de lokale mediehusene, har tatt hånd om ansatte gjennom en pandemi.

 

Hva har Kom Trainee gitt meg?

Det første jeg har fått gjennom Kom Trainee er erfaring, både i form av arbeidsoppgaver, hvordan jeg er som person og ikke minst i forhold til hva som skal til for at jeg skal prestere best mulig. For med varierte arbeidsoppgaver, bedrifts- og miljøskifte lærer man seg selv godt å kjenne. Det å erfare at du mestrer oppgaver du ikke hadde forkunnskaper om, eller å oppleve at dine meninger verdsettes - det vokser man på.

Gjennom to år som trainee møter du en rekke mennesker. Dette betyr at du har mulighet til å bygge et solid nettverk både profesjonelt og personlig. Gjennom trainee-fellesskapet, kollegiet og bedriftsnettverket bygger man raskt et stort nettverk. Gjennom traineeordningen har vi jevnlige møter oss traineene imellom og i 2019 arrangerte vi Nettverksdagen, en dag hvor næringslivet møter studenter og fremtidige arbeidstakere. Som trainee er man også så heldig å få delta på en rekke større arrangementer i regionen, og jeg er takknemlige for at næringslivet har tatt oss så godt imot og vist interesse for å bli kjent med oss.

Etter å ha flyttet hjem til Nordmøre etter studiene lærte jeg raskt at næringslivet på Nordmøre har mye mer å by på enn det jeg først forstod. Ikke minst har vi mange flere bedrifter og bransjer enn jeg var klar over, men det finnes også en rekke mennesker som sitter på mye interessant kunnskap. Kom Trainee har derfor gitt meg en god dose inspirasjon til å fortsette å utvikle meg, ta lærdom fra de jeg møter og aktivt engasjere meg i det som skjer i regionen.

Når man sier at man er trainee er det mange som tror at du fortsatt er under utdanning (litt som å være lærling), og det kan på mange måter ligne på det. Som trainee har du alltid en mentor som er tilgjengelig for alle slags spørsmål, og det kan være vanskelig å finne sin plass i møte med erfarne. I bunn og grunn så er du bare en nyutdannet person i ditt første steg ut i arbeidslivet. Med den forutsetningen kan det være krevende å finne sin plass i møter og tørre å si sin mening, men min oppfatning er at de du møter er nysgjerrige på hva du har å tilføye - jeg har blitt heiet på. De jeg har møtt har vært interessert i mine synspunkter og min kunnskap.

Til fremtidige traineer:

Traineeperioden er en fin tid for faglig og personlig utvikling, utnytt den maksimalt. Bygg nettverk og vær en aktiv pådriver til at du selv får utnyttet ditt potensiale maksimalt, men også at du får tilegnet deg ny erfaring fra oppgaver du kanskje ikke har så mye erfaring i fra før.

Som trainee har du en gylden mulighet til å sette farge på din egen hverdag, og din modulbedrift vil være takknemlig for at du kommer med dine innspill. Det samme gjelder personene du møter gjennom traineeperioden, de ønsker gjerne å høre hva du har å komme med.

1 til 3 bedrifter har valgt å satse på deg, gå inn i modulbedriften(e) med et åpent sinn og ta de sjansene du kommer over. Som trainee har du alle muligheter for å lykkes, og du er heldig som har gode hjelpere og et godt nettverk å henvende deg til for eventuelle spørsmål. Benytt deg av nettverket og søk lærdom fra de erfarne - som du kan kombinere med din lærdom.

Veien videre

Nå venter siste innspurt av traineeperioden før jeg går ut i ferie. Som et resultat av godt nettverk og arbeidsinnsats starter jeg etter ferien som markedskoordinator og driftstøtte hos West Elektro – jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer og å møte en rekke nye kollegier - det blir spennende!

Takk for tilliten og for at jeg fikk være en del av Kom Trainee, nå svinger trainee Nedal videre!

- Hanne Vikene Nedal

0