Fire nye Kom Trainee høsten 2022

Nye Kom Trainee er på plass i Kristiansund og Molde. To skal jobbe i Møre og Romsdal fylkeskommune, en i OKEA og en i A/S Norske Shell. Velkommen!

Av 90 søkere var det disse som var heldige å fikk Kom Trainee- plass:

•Synne Megaard fra Averøy. Er utdannet Master i statsvitenskap med lektorutdanning ved NTNU 2017-2022. Hun har hele traineeløpet i Møre og Romsdal fylkeskommune i Kompetanse og næringsavdelingen.


•Emilie Grimnes fra Valdres, har hele traineeløpet i OKEA. Hun har Master i logistikk, siviløkonom ved HiM 2020-2022 og en Bachelor i økonomi og administrasjon ved HiM 2018-2020, samt Bachelor i engelsk ved NTNU 2016-2018.


•Magnar Skrøvseth fra Orkdal, skal ha traineetiden sin i A/S Norske Shell. Han er utdannet Sivilingeniør innenfor Reliability, avalability, maintainability and safety ved NTNU 2020-2022 og har en Bachelor i olje og gassteknologi ved NTNU 2017-2020.

•Helene Haugland Landøy fra Askøy, har Årsstudium i samfunnsøkonomi ved UiB 2021-2022, samt en Master of Philosophy in Theory and Practice of Human Rights ved UiO 2018-2020. Hun har også Bachelorgrad i internasjonale studier med historie ved Høgskolen i Innlandet 2015-2018
Hun skal ha hele traineeløpet i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

0