Byggingeniør som prosjektleder i Kristiansund Kommune

Navn: Ask Kvernberg Saastad
Alder: 24 år
Stilling: Prosjektleder
Utdanning: Byggingeniør
Modulbedrift: Kristiansund Kommune 

Overgangen fra studier til arbeidsmarkedet kan være en tøff overgang, spesielt når man kaster seg rett ut i det i en ny by man aldri tidligere har satt foten i. En traineestilling var derfor midt i blinken for min del. Arbeidslivet kombineres med aktiviteter og samhold, og får deg til å sitte igjen med følelsen av at studietiden og de trygge rammene ikke er like langt unna som man kunne fryktet. 


Min modulbedrift er Kristiansund kommune og her skal jeg være i traineeløpets fulle 2 år. Jeg skal jobbe som prosjektleder i enheten Eiendomsdrift. Der er mulighetene for hvilke prosjekter man kan få i fanget utrolig variert. Med en bebygd eiendomsmasse å omtrent 198 000m2, bestående av skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og mye mer, har man mulighet til å få en unik erfaring innenfor byggbransjen. 


Mine arbeidsoppgaver for Kristiansund kommune er varierte og lærerike. Jeg har fått opplæring i FDV-programvare (forvaltning, drift og vedlikehold), budsjettprogramvare, prosjekthotell, terrengmodellering i Revit og mye mer. En god del tid har gått med på arbeid med plantegninger i AutoCAD opp imot FDV og nytt renholdsprogram i kommunen. 


Som prosjektleder er mitt første prosjekt retekking av taket over Bystyresalen. Her har jeg støtte fra en av mine dyktige og erfarne kollegaer, som hjelper og veileder meg. Det å bli kastet rett ut i et prosjekt er utrolig lærerikt, samtidig som det er gøy å følge et byggprosjekt så tett. I prosjektet har jeg vært med på byggmøter og befaringer, samtidig som man får et godt innblikk i samarbeid mellom byggherre og entreprenør. 


I løpet av året mitt i Kristiansund kommune har jeg også fått muligheten til å være med på befaringer på flere av kommunens prosjekt og fått kjennskap til det store spekteret av eiendommer det jobbes med. Ettersom traineeløpet mitt kun består av en bedrift betyr det at jeg får gått mer i dybden og satt meg bedre inn i rutinene innenfor denne bedriften. Dette vil uten tvil gi uvurderlig erfaring og gjøre meg godt rustet til videre arbeidsliv. 

0