By- og regionsplanlegger i arbeid med Kristiansunds kommuneplan

Navn: Christanse Reitan YttervikAlder: 26 år
Utdanning: Master i By- og regionplanlegging fra NMBU
Modulbedrift: Kristiansund kommune, Plan og byggesak

Bilde hentet fra tk.no

I september begynte jeg som trainee i

Samfunnsutviklingsenheten i Kristiansund kommune, og har nå byttet over til
enhet for Plan og byggesak. Her skal jeg være i resten av mitt traineeløp.

Min jobb som trainee skal i hovedsak omfatte
utarbeidelse av en ny arealdel til kommuneplanen. Det er ingen liten oppgave,
og jeg føler et stort ansvar for jobben jeg er blitt satt til å gjøre. Jeg blir
stadig minnet på viktigheten av denne planen. Litt press der altså, men jeg
elsker det! Å få ansvar og tillit til å utføre slike store oppgaver gjør
jobbhverdagen ekstra spennende og givende, og læringsutbyttet desto større.

I tillegg til kommuneplanen, har jeg vært
involvert i prosjekter for sentrumsutvikling, og medvirkning i form av å
arrangere folkemøter. Det har vært veldig spennende, og også veldig aktuelt for
kommuneplanarbeidet. Jeg kan ikke bare sitte inne på mitt eget kontor å lage en
plan for kommunen - jeg må ut og bli kjent med hva som skjer og hva folk mener.
For tiden holder jeg på med planlegging av en workshop for de folkevalgte, hvor
vi sammen skal komme frem til en god strategi for hvordan Kristiansund skal
utvikle seg og vokse de kommende (ti)årene.

Som hjemflyttet Kristiansundspatriot, er det
ekstra givende å få lov til å jobbe med å utvikle byen jeg er så glad i.

I kommunen har jeg blitt tatt godt imot av
gode kolleger. Her er det folk det er lett å be om hjelp, man får god støtte i
jobbhverdagen, og det er et godt sosialt miljø. Jeg ble også kastet inn i
festkomiteen, som så mange nyansatte jo blir. Julebordet ble en suksess, og nå
er det sommerfesten som står for tur!

Utenfor jobb skjer det også mye gøy når man
er trainee! Noen av oss var i februar ungdomsambassadører under Operafestukene.
I januar arrangerte vi Appetitt for Nordmøre – Opplevelse spesial og vi er
allerede i gang med å planlegge den neste, som skal avholdes i begynnelsen av juni.
Da er det bærekraftig mat som er temaet. Det er bare å glede seg, det gjør i
alle fall jeg!

0