Bærekraftig julehilsen!

Jeg har som trainee i SpareBank 1 Nordvest vært så heldig å få muligheten til å lede bærekraftprosjektet til banken.

Bærekraft – et ord som blir mye brukt, for mye vil nok noen si. Men de fleste er samtidig innforstått med hvor viktig bærekraftig utvikling er for vår alles fremtid. 

 

Ærerikt prosjekt å få være en del av. SpareBank 1 Nordvest er en sparebank med lang historie, og har fra oppstart bidratt til bærekraftig utvikling i samfunnet, selv om ordet «bærekraft» ikke var funnet opp før nyere tid. Grunnlaget var allerede satt, så for meg har konkretisering og videreutvikling av bærekraftarbeidet vært fokuset.

 

Reisen startet med å at jeg satte meg inn i bærekraftig finans og bankdrift. Læringskurven har vært bratt, men spennende. Og med økt kunnskap så åpner mulighetsrommet seg. En stor oppgave jeg har hatt er å formulere bankens bærekraftstrategi.

 

Endring kan være utfordrende. Den største utfordringen i arbeid med bærekraft er implementeringen av strategien. Det er ulike oppfatning av hva bærekraft er, hvor viktig det er, samt at nivået av engasjement og interesse varierer stort. Jeg tror det er viktig å konkretisere bærekraftsarbeidet – det kan fort bli veldig svevende for mange. Alle kan ikke gjøre alt, men om man velger seg ut noen bærekraftige fokusområder vil dette bidra til en enorm forskjell.

 

Kompetanseheving og bevisstgjøring er viktig i arbeidet med bærekraft- for medarbeidere, privatkunder, bedriftskunder, samarbeidspartnere, eiere, ledelsen og andre interessenter. Bærekraft er et altomfattende felt, og mitt daglige arbeid består av mye samarbeid – på tvers av avdelinger, kontor og eksterne samarbeidspartnere.

 

Rollen jeg har som trainee gjør at jeg blir involvert i mye av det som skjer i banken, og jeg får stadig nye interessante og aktuelle oppgaver. Jeg har fått reist til alle kontorene banken har, vært med på ulike arrangement og konferanser.

 

Alle de flotte menneskene som jobber i banken, i hele nordvest, har gjort tiden min her fantastisk. Jeg er så heldig at jeg skal være i banken hele min traineeperiode. Det er en spennende tid fremover, spesielt nå som SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank slår seg sammen og blir SpareBank 1 Nordmøre. Det er stort å ha muligheten til å være med på sammenslåing av to banker.

 

Finanssektoren blir i stor grad preget av hva som skjer i verden, og det er mye som skjer i bærekraftfeltet. Det er mange lover, regler, krav og anbefalinger om hvordan finansnæringen skal møte utfordringene vi står overfor. Dessuten er det en bransje som skal hjelpe andre å finansiere sine planer mot en bærekraftig fremtid, og vi kan sette krav til andre. Vi må også rose de som allerede gjør en innsats.

 

Tiden fremover blir altså spennende og innholdsrik. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen og mulighetene som ligger foran meg.

 

God jul!

Ane Mogren

0