TRAINEEBEDRIFT

 

Les om våre traineebedrifter, hvordan din bedrift kan bli medlem og hvilke fordeler det har.

Våre traineebedrifter

Medlemsnettverket består av 19 bedrifter, bredt sammensatt av små og store, offentlige og private virksomheter flere forskjellige bransjer. Og, vi har stadig plass til nye medlemmer!

Kontakt oss for mer informasjon

Praktisk om traineeløp

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineen er ansatt i 1-3 av bedriftene i nettverket. Traineeløp tilpasses bedriftens behov og kan bygges opp på flere ulike måter:
3 moduler (8 mnd) i tre forskjellige bedrifter
2 moduler (12 mnd) i to forskjellige bedrifter
1 modul (24 mnd) i én og samme bedrift

 Å tiltrekke seg og beholde de største talentene er en nøkkelfaktor for bedrifter som ønsker vekst og utvikling.

Hvorfor bli medlem?

Som medlemsbedrift får du bidra til samfunns- og regionsutviklingen, som er utgangspunktet og bærebjelken i ordningen.

Vi er overbeviste om at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse. Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til kompetanseløft og nytenking hos virksomhetene.

Dere får tilgang på Kom Trainees database bestående av kvalifiserte og høyt utdannede kandidater. I løpet av rekrutteringsprosessen håndplukkedes disse for å matche bedriftens kompetansebehov.

Kom Trainee er med på å synliggjøre at næringslivet i regionen har attraktive arbeidsplasser, og bedriften markedsføres både i regionen og på høyskoler og universiteter i Norge. Bygg omdømme ved å knytte bedriften til en solid merkevare som gir positive assosiasjoner.

Vårt traineeprogram fokuserer på å bygge solide nettverk som vedvarer, både mellom traineer og bedriftsledere i regionen. Vi er et stort bedrifts- og traineenettverk som kontinuerlig samarbeider og inspirerer hverandre.

Medlemmene får også til gang til Kom Utvikling, et spennende utviklingsprogram for ny kunnskap, personlig utvikling, erfaring og nettverksbygging i regionen. Programmet gir et felles språk og forståelse for ledelse og prosesser, for å kunne ta ut potensiale, og nå overordnede strategiske mål.

Kontakt oss for å bli traineebedrift

Medlemsbedrifter